• 'Hoogbegaafde kinderen hebben ook recht op passend onderwijs'.
• 'Hoogbegaafde kinderen hebben ook recht op passend onderwijs'. Foto: stockfoto

Kindcentrum De Plantage groeit buiten zijn voegen

Nieuws 2.150 keer gelezen

METEREN • Volgens Stichting Fluvium is er in de toekomst geen plaats in het Kindcentrum de Plantage voor nieuwe leerlingen. Het leerlingenaantal groeit in de onderbouw zo hard, dat er meer ruimte nodig is.

Er zijn te veel ouders die hun kinderen willen aanmelden voor de school in Meteren. Daardoor kunnen deze kinderen niet allemaal een plek in het KC De Plantage krijgen. De reden hiervoor is dat dit tot ruimtegebrek in de toekomst leidt.

De verwachting is dat er in oktober 148 en in februari 2025 161 leerlingen gehuisvest moeten worden. Dit terwijl er in 2025 slechts vijf leerlingen van groep acht de school verlaten.

Schooljaar 2025-2026 groot probleem
Door het leerlingenaantal komt het onderwijsconcept van KC De Plantage (leerplein) onder druk te staan. Om toch aan het onderwijsconcept te kunnen vasthouden maakt de school nu al van de centrale hal gebruik om onderwijs te kunnen geven.

Het schoolgebouw is niet passend. In het schooljaar 2024-2025 kan KC De Plantage zich nog redelijk redden met de huidige ingreep. In het schooljaar 2025-2026 wordt dit een probleem.

Scenario’s uitzoeken
Samen met het schoolbestuur werkt men nu verschillende scenario’s uit om het toekomstig ruimtetekort op te lossen waarbij wordt gekeken naar de flexibiliteit van het gebouw.

De architect van de Plantage zal onderzoeken of er mogelijkheden bestaan binnen het huidige gebouw om extra ruimte te kunnen creëren. Er wordt hierbij gedacht om onder andere de multifunctionele ruimte beter inzetbaar te maken. Dit zou de komende drie jaar helpend kunnen zijn. 

Om op langere termijn kinderen uit de wijk De Plantage in dit gebouw te kunnen huisvesten is uitbreiding van 1 leerplein noodzakelijk. 

Historisch perspectief
De plannen voor de bouw van een school in De Plantage dateren van ruim elf jaar geleden. Destijds was het nog niet inzichtelijk in hoeveel gezinnen met jonge kinderen in dit gebied zouden wonen en specifiek voor deze school zouden kiezen.

Het woningbouwprogramma is versneld. En er is veel meer dan verwacht en geprognosticeerd werd, door ouders woonachtig in De Plantage gekozen voor openbaar onderwijs in plaats van bijzonder onderwijs.

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden