Afbeelding
Foto: 123RF

Ophalen oud papier door verenigingen houdt gemoederen bezig

Algemeen 790 keer gelezen

WEST BETUWE • De plannen van de Avri om het papier niet langer in te laten zamelen door verenigingen is niet in goede aarde gevallen. Wethouder Joke van Vrouwerff zal tegen het voorstel van de Avri stemmen om te stoppen met het inzamelen van oud papier door verenigingen. Als lid van het algemeen bestuur zal ze zich verzetten tegen de plannen en vervolgens het vervolgtraject in gang zetten en alternatieven zoeken. In West Betuwe halen op dit moment 21 verenigingen oud papier op, bij de Avri gaat het in totaal om 83 verenigingen over acht gemeenten. 

‘Onderbouwing ontbreekt’

Aan deze slotconclusie ging tijdens de oordeelsvormende raad ruim een uur discussie vooraf. Hierbij vielen harde woorden richting de Avri. Vooral omdat volgens de raadsleden een goede financiële onderbouwing ontbrak. Hierbij bracht Henk de Man (Dorpsbelangen) in dat de Avri hoe dan ook de inkomsten ontvangt van het inzamelen van papier en de verkapte subsidieregeling op de rekening van de gemeente komt. “Dat is de conclusie als we besluiten de taken van de verenigingen over te hevelen naar het zogenoemde pluspakket, die betalen we als gemeente en rekenen we door aan de inwoner. En daar zijn de lasten al hoog genoeg”, aldus Jos van Maanen (SGP).

‘Zitten in een trechter’

Verschillende partijen gaven aan dat het voorstel niet klopt, dat de volgorde rondom de besluitvorming verkeerd is. “We zitten in een trechter”, zeiden verschillende raadsleden. Ook over de ongelijkheid van verenigingen die nu wel meedoen en dus de inkomsten krijgen tegenover de verenigingen die niet mee kunnen doen kwam ter sprake. Veel kerken nemen deel aan het inzamelen van oud papier en genereren zo inkomsten, de geloofsinstellingen zijn vaak verstokt van andere subsidies dus kunnen deze constructie goed gebruiken.

Alternatieve werkzaamheden

“De geschetste plannen zijn onnavolgbaar”, zei Andrea Zierleyn (Groenlinks). “Geef een goed en transparant verhaal”, klonk als oproep. Het ophalen van oud papier kent een lange historie. Lang mochten de verenigingen zelf het papier inleveren en de inkomsten bijschrijven, tot de Avri ertussen kwam. Vrijwilligers reden vervolgens mee met de vuilniswagen om in dorpen en wijken het papier op te halen. Die werkwijze had de Avri moeite mee, en was de grondslag voor dit nieuwe voorstellen. De afvalinzamelaar merkte dat er sprake was van onveilige situaties maar zagen ook mogelijkheden om de inzameling efficiënter te maken. Verenigingen kunnen dan als het aan de Avri ligt andere werkzaamheden uitvoeren namens de afvalverwerker. Waarbij gedacht wordt aan het reinigen van ondergrondse containers of het bemannen van de milieustraat.

Discussie voor later

Ondergebracht bij de Avri is het onderdeel geworden van een gemeenschappelijke regeling. Acht gemeenten mogen dus iets vinden van dit nieuwe voorstel, hoe er buiten West Betuwe over de plannen gedacht wordt is niet duidelijk. De wethouder gaat in ieder geval 16 februari tegen het voorstel stemmen in het algemeen bestuur. “Daarna gaan we de alternatieven bekijken en met de verenigingen in gesprek.” In de raad zal dan opnieuw een discussie moeten volgen over de invulling.

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie