• Een expositie in het Nationaal Glasmuseum.
• Een expositie in het Nationaal Glasmuseum. Foto: Ben Deiman

Steun voor Nationaal Glasmuseum: gemeente verleent ruim 230.000 euro aan coronasteun

Algemeen 282 keer gelezen

LEERDAM • De gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten het Nationaal Glasmuseum in Leerdam financieel te ondersteunen vanwege de gevolgen voor het museum van de coronapandemie en e daarbij horende maatregelen. In totaal bedraagt de coronasteun 232.840 euro. 

Vanwege corona heeft het Glasmuseum te maken met sterk verminderde bezoekersaantallen. Het grootste deel van 2021 mocht men zelfs helemaal geen bezoekers ontvangen. Dit heeft vanzelfsprekend geleid tot tegenvallende publieksinkomsten. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op deze gemiste inkomsten én op de investeringen die moesten worden gedaan vanwege de coronamaatregelen. 

2020

In 2020 had het museum ook al te maken met tegenvallende cijfers als gevolg van corona. Toen compenseerde het Rijk de gemiste opbrengsten nog volledig vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW). Dat ministerie heeft het afgelopen jaar moeten bezuinigen op coronasteun. 

Het Rijk constateerde dat lang niet alle gemeenten hun ontvangen coronagelden hebben ingezet voor kunst en cultuur, waardoor het ministerie van OCW er nu vanuit gaat dat een deel van de steun door de gemeente wordt opgebracht. Dat is nu dus gebeurd. 

Negatief eigen vermogen

De gemeente geeft verder aan de situatie bij het Nationaal Glasmuseum ‘urgent’ te vinden, omdat het museum al kampt met een negatief eigen vermogen van 200.000 euro. Een verdere daling van dit eigen vermogen is dan ook niet gewenst. 

In overleg met de directie van het Nationaal Glasmuseum is afgesproken door de gemeente Vijfheerenlanden dat de situatie van het museum tweemaandelijks wordt gemonitord. 

Gertjan den Ouden

Redactiecoördinator Het Kontakt-Vijfheerenlanden en webmaster Regio-Voetbal

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie