• Een groot spandoek op de kerk in Wadenoijen moet bijdragen aan de redding van de gebouwen.
• Een groot spandoek op de kerk in Wadenoijen moet bijdragen aan de redding van de gebouwen. Foto: PGT

Protestantse Gemeente Tiel doet afstand van kerken

Nieuws 1.049 keer gelezen

WADENOIJEN/TIEL • De Protestantse Gemeente Tiel heeft, mede door de terugloop van het aantal kerkgangers, te weinig geld om alle kerkelijke gebouwen aan te houden. De Protestantse Gemeente Tiel (PGT) moet daarom per 1 januari 2025 afstand doen van de Sint-Maartenskerk in Tiel en van de kerk in Wadenoijen. Op dinsdag14 mei praat een PGT-vertegenwoordiging met de gemeente Tiel, in de hoop dat de gemeente enkele gebouwen over wil nemen.

Op woensdag 15 mei is er in de kerk in Wadenoijen een informatiebijeenkomst, waarin wordt gepoogd sluiting en verkoop van de kerk aan de Lingedijk te voorkomen. Ook kunnen mensen die de kerk een warm hart toedragen dan meedenken en meepraten over de toekomst van de kerkelijke gebouwen.

Maatschappelijke vorm

De PGT ziet wel wat in het onderbrengen van de kerk van Wadenoijen en het bijbehorende activiteitengebouw in een stichting, zodat deze in een maatschappelijke vorm voor het dorp behouden kunnen blijven. De gebouwen zouden bijvoorbeeld een multifunctionele bestemming kunnen krijgen, als extra bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

Frank de Haan is sinds 2020 voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. “In 2015 was er al een gebouwenbesluit genomen, maar daar is toen eigenlijk niets mee gedaan”, zegt hij.

Ontmoetingskerk wordt hoofdkerk

“Ik heb toen eerst gekeken wat erin stond. Nou, de Ontmoetingskerk in Drumpt zou de hoofdkerk worden, de kerk in de Schaepmanstraat zou worden verkocht en er zou worden bekeken of de kerk in Wadenoijen als dorpskerk behouden zou kunnen blijven. De Ceciliënhof en de Sint Caeciliakapel moesten tot tien jaar na de fusie - in 2011 - behouden blijven.”

Vervroegd emeritaat

In de coronatijd besloot de PGT dat de Ontmoetingskerk in Drumpt zou worden verbouwd, omdat dat na corona de hoofdkerk zou worden. In die tijd, per 1 maart 2022, ging dominee Mieke Bregman met vervroegd emeritaat. De zoektocht naar een nieuwe predikant begon, maar dat was niet eenvoudig.

Problemen met toestemming

De Haan legt uit: “Tegenwoordig moet je tien jaar garant staan dat je een predikant kunt betalen. En dat was schrikken, want wij zijn een vergrijzende gemeente; meer dan zestig procent van ons inkomen komt van 70-plussers. Toestemming voor een nieuwe predikant gaf dus wel problemen.”

Kerkelijk adviseur

“Toen heb ik de hulp ingeroepen van kerkelijk adviseur Roelof van de Broek. We kregen toen voor elkaar dat we toestemming kregen voor het beroepen van een predikant, mits we afstand zouden doen van onze gebouwen. Dat houdt in dat we één gebouw over mogen houden. Nou, dat is dus de Ontmoetingskerk in Drumpt.”

Nauwelijks gebruikt

De Ceciliënhof en de Caeciliakapel werden door de PGT vanaf de coronatijd nauwelijks nog gebruikt. Bovendien had de Kerkenraad na corona besloten nog maar één dienst per zondag te houden; de dienst in de Ontmoetingskerk in Drumpt. Daarnaast waren er nog wel enkele diensten per maand, bijvoorbeeld op hoogtijdagen.

Niet meer op onze nek

“Maar ja, toen kwam het bericht dat per januari 2025 de gebouwen niet meer op onze nek mogen rusten, waardoor we er afscheid van moeten nemen”, vertelt Frank de Haan. “Toen hebben we gekeken naar wát kunnen we met de Maartenskerk, want de Ceciliënhof en de Caeciliakapel wilden we verkopen. De kerk in de Doctor Schaepmanstraat was al eerder verkocht. Dus houd je de Maartenskerk, de kerk in Wadenoijen en het activiteitengebouw over.”

Burgerlijke stichting?

Besloten werd te kijken of de Maartenskerk in een stichting onder zou kunnen worden gebracht, zodat die behouden zou kunnen worden. En of de kerk in Wadenoijen voor het dorp behouden zou kunnen blijven.
“Die zouden we dan misschien in een burgerlijke stichting onder kunnen brengen; voor het dorp, door het dorp”, aldus De Haan.

“De andere vraag is: hoe gaat het verder met de Sint-Maartenskerk, want er wordt al sinds 2019 geprobeerd die in een exploitatiestichting onder te brengen.”

Deadline

Hoe dan ook, in juni van dit jaar moet duidelijk zijn wat er met de gebouwen gaat gebeuren.
De informatiebijeenkomst in de kerk van Wadenoijen begint op woensdag 15 mei om 20:00 uur.

Rob Zantinge

Redacteur Het Kontakt - Tiel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden