Waterschap: 'Grondeigenaren: maai je sloten'

  •   584 keer gelezen

REGIO • Waterschap Rivierenland verzoekt met klem grondeigenaren om hun sloten nu al te maaien, om het beschikbare water ruimte te bieden tot in de kleine vertakking van het watersysteem. Tegelijk roept het waterschap iedereen op om spaarzaam te zijn met water. Sinds deze week is officieel sprake van een landelijk watertekort.

Het onderhoud van grotere vaarten en weteringen ligt bij het waterschap, de kleinere sloten worden onderhouden door de betrokken grondeigenaren. Jaarlijks wordt dit onderhoud pas in november gecontroleerd, tijdens de schouw: het watersysteem moet dan klaar zijn om veel water op te vangen in het natte winterseizoen. Diezelfde capaciteit is nu nodig om tijdens de extreme droogte het water zo goed mogelijk te verdelen over de gebruikers. Dichtgegroeide sloten kunnen het water blokkeren, met als gevolg verderop een watertekort. Daarom verzoekt het waterschap met klem grondeigenaren om hun sloten nu al te maaien.

Het is al langere tijd uitzonderlijk droog en ook de komende tijd zal het nog droog blijven. Daardoor is nu volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat officieel sprake van een watertekort in Nederland. Waterschap Rivierenland sluit zich aan bij de oproep om spaarzaam te zijn met beschikbare water: leidingwater, grondwater en oppervlaktewater. Sinds begin juli geldt in het rivierengebied al overdag een beregeningsverbod. Daarmee probeert het waterschap het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Het verbod wordt goed nageleefd. Er is sinds 31 juli één uitzondering: in de Noordwaard, een gebied bij de Biesbosch met een heel eigen karakteristiek.

Zo lang de waterstand op de grote rivieren het toelaat, laat het waterschap water in het gebied. Bij een dalende rivierwaterstand proberen we met extra maatregelen de inlaat capaciteit op peil te houden. Zoals bij de Pannerling, bij het begin van de Linge in de Over-Betuwe. Waar mogelijk legt het waterschap in sloten en weteringen een watervoorraad aan. Op een aantal plekken plaatst het waterschap pompen voor een goede verdeling van het beschikbare water. Desondanks zullen op hogere gronden, bijvoorbeeld op de oeverwallen langs de grote rivieren, sloten droogvallen. Dat is niet vreemd in de zomer en zeker bij deze uitzonderlijke droogte.

Bij de aanhoudende droogte bereidt het waterschap zich voor op verdergaande maatregelen.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK