VVD: vragen over ondersteuning verenigingen en horeca
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: Stockfoto 123RF

VVD: vragen over ondersteuning verenigingen en horeca

  •   keer gelezen   Politiek

KRIMPENERWAARD • VVD Krimpenerwaard vraagt het college oog te (blijven) hebben voor de gevolgen van de coronacrisis voor verenigingen.


Marco Oudshoorn namens de VVD-fractie: “(Voetbal)verenigingen bijvoorbeeld ontvangen steeds minder inkomsten omdat de kantine dicht is en sponsors noodgedwongen afhaken. Andere verenigingen zien hun ledenaantallen afnemen en daarmee ook de contributie-inkomsten. Ook culturele instellingen zijn de dupe. Juist in deze tijd kan de gemeente een bijdrage leveren door verenigingen en organisaties een extra steuntje in de rug te geven.”

Steunregelingen
De VVD vraagt het college om verenigingen hulp te bieden bij het vinden van de juiste steunregelingen. Oudshoorn: “Er bestaan vanuit de overheid diverse regelingen om verenigingen te ondersteunen. Deze zijn echter vaak lastig te vinden. Kan het college de verenigingen hierbij ondersteunen? Door bijvoorbeeld enkele uren per week een coronaspreekuur te houden, waarbij deze voorlichting wordt gegeven?”

Daarnaast vraagt de VVD naar mogelijkheden om vanuit de gemeente (financiële) ondersteuning te geven. “Voor bijvoorbeeld kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen. Wellicht door het opschorten, verminderen of kwijtschelden van de huur van gemeentelijke sportvelden, zalen of hallen? En dit tot 30 juni?” 

De VVD wil tenslotte dat de betrokkenheid vanuit de gemeente naar verenigingen toe meer zichtbaar wordt: “Een eenvoudige blijk van aandacht kan het verschil maken.”

Horeca
Ook voor de horeca-ondernemers vraagt de VVD-fractie (nogmaals) aandacht. “Inmiddels is de situatie nog nijpender geworden. In het land zien we diverse initiatieven ontstaan, zoals speciale fondsen en herstelplannen voor de horeca. Deze kunnen eventueel worden gevoed uit het corona-steunpakket dat de overheid ter beschikking stelt”, aldus de VVD-woordvoerder op de dit terrein, Heleen Vogel.

De VVD roept het college op om zo’n nood- of herstelfonds ter beschikking te stellen en daaruit bijvoorbeeld een geldbedrag aan de ondernemers uit te keren ter hoogte van de OZB-belasting die zij moeten betalen. Vogel: “Kan het college dit toezeggen?” 

Zij vindt tevens dat de (pro) actieve benadering door de gemeente naar de horeca-ondernemers toe beter kan. “Dit blijkt na diverse gesprekken met deze ondernemers. Wij roepen het college op om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld door onder de aandacht te brengen dat zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de privébelastingen op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening kwijtschelding.”

Terrassen
Tevens pleit de VVD ervoor om ‘niet moeilijk te doen over het terrassenseizoen’: “Kan het college onderzoeken om de tijdelijke verruiming van het terrassenbeleid voor drie tot vijf jaar vast te stellen? Het blijkt dat deze tijd nodig is om de financiële schade te compenseren die door de coronacrisis is veroorzaakt.”

Tenslotte wil de VVD bepleiten dat de horecazaken weer open gaan zodra de winkels open mogen: ‘Diverse afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland hebben deze oproep gedaan. Zo ook de afdeling Krimpenerwaard. VVD Krimpenerwaard is het hier mee eens: ‘winkels open = horeca open. Kan het college zich hier ook in vinden? En dit dan aangeven bij de veiligheidsregio, zodat aan deze oproep gehoor kan worden gegeven?”

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier