Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Lopikse weerstandsreserve aangeboord voor extra personeelskosten

  •   keer gelezen   Politiek

LOPIK • De gemeente Lopik gaat zijn weerstandsreserve deels gebruiken om de extra personeelskosten (177.000 euro) in verband met de coronacrisis te bekostigen. Het voorstel om een bedrag van 50.000 euro vanuit ziekteverzuim (begroting 2021) en 127.000 euro vanuit de weerstandsreserve ter beschikking te stellen is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.


In de begroting 2021-2024 was al rekening gehouden met extra middelen voor ziekteverzuim, omdat de verwachting was dat corona voor een hoger verzuim zou zorgen. 

Die verwachting is uitgekomen, want drie medewerkers hebben door corona te maken gekregen met langdurige re-integratie. Extra personele inzet is noodzakelijk om het geheel aan primaire taken te bemensen, meldt B&W: ‘Daarnaast is er mede door de langdurige lockdown een nieuwe realiteit ontstaan. De druk op het personeel neemt toe door een hogere belasting doordat ook op andere fronten, zoals mantelzorg en thuisonderwijs, in deze crisis meer van mensen wordt gevraagd. Het vereiste digitale werken vergemakkelijkt de situatie niet’.

Onvoorzien
Simon Hoogendoorn (Christen Unie) opperde nog om het benodigde bedrag uit de pot onvoorzien te halen.

Wethouder Gerrit Spelt (CDA) gaf aan, dat er een afweging is gemaakt om deze bron nog te ontzien. De pot onvoorzien komt in pas beeld als de uitkeringen extra gaan stijgen. “Er komen dit kalenderjaar nog elf zware maanden aan,” aldus Spelt. “We moeten rekening houden met onontkoombare gebeurtenissen. De verwachting is dat het rijk niets vergoedt.”

Burgemeester Laurens de Graaf benadrukte nog, dat het managementteam hard werkt om de werkdruk in balans te houden. Bij het zoeken naar vervanging probeert de gemeente Lopik iemand, die breed opgeleid is, voor langere tijd aan zich te binden, zodat niet allemaal verschillende mensen moeten worden ingewerkt en aangestuurd.

Wim Kroone,
Freelance-redaceur Het Kontakt Krimpenerwaard en Regio-Voetbal
Volg @dedriewaarden op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten