Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De Kerkweg in Lekkerkerk. Links de te slopen huurwoningen.
• De Kerkweg in Lekkerkerk. Links de te slopen huurwoningen.

'Zo kan het niet langer met de Kerkweg!'

  •   2561 keer gelezen

LEKKERKERK • Wonen aan de Kerkweg in Lekkerkerk is voor veel bewoners allesbehalve een pretje. Niet alleen de sloop van sociale huurwoningen is daar debet aan, ook de inrichting en het wegdek zorgen voor ergernis en zelfs gezondheidsproblemen.

Vorige week werd de sloop van het tweede huizenblok stilgelegd vanwege trillingen. Saloua Ben Larbi, bewoonster van een op de hoek van de Kerkweg en de Berlagestraat gesitueerde woning, zag de tegels van de badkamermuur af vallen en rende in paniek naar buiten. "Voor mij en mijn gezin was het het zoveelste dieptepunt in al die jaren dat we hier nu wonen", vertelt de Lekkerkerkse. "Ik heb geëist dat ze zouden stoppen met slopen, en inderdaad heeft het werk daarna een paar dagen stil gelegen." Inmiddels is de sloop weer begonnen, maar nu met minder zwaar materieel. 

Slapeloze nachten
Het is niet alleen het sloopwerk waar Ben Larbi en haar buurtgenoten last van hebben, ook de staat waarin de Kerkweg zelf verkeert levert letterlijk slapeloze nachten op. Bewoner Arie de Jager kan erover meepraten. Zowel de inrichting van de Kerkweg als de gebruikte materialen zorgen voor trillingen en geluidsoverlast, zo stelt hij vast. "Er is in 2010 besloten dat het nieuwe wegdek zou bestaan uit open, geluidsarm asfalt. Bij de wegversmalling zijn toen 'bliksems' van thermoplast op de weg aangebracht. Die werden na trillingsmetingen weer verwijderd. Een jaar of zeven later was het asfalt kapot gereden en is er een nieuwe laag aangebracht. Geen open asfalt, maar een 'slemlaag' met thermoplast markeringen. Deze slemlaag (samengesteld uit teer en zand) zorgt voor een enorme stijging van het geluidsniveau. En de toegepaste thermoplast levert trillingen op." 

Ter hoogte van hotel-restaurant De Witte Brug staat een 30-kilometer bord dat tevens waarschuwt voor trillingshinder door vrachtwagens. Het bord dekt de lading volgens De Jager maar voor een klein gedeelte. "Elke auto die over de Kerkweg rijdt, veroorzaakt trillingen. Er zijn verkeerde keuzes gemaakt: thermoplast met een snel slijtende slemlaag die regelmatig vervangen moet worden. De Kerkweg is nu een soort 'wasbord' waar auto's overheen rijden. Het probleem is vrij makkelijk op te lossen. Frezen, open asfalt aanbrengen, wegmarkeringen erop verven en je bent er. Daarnaast dienen de steile drempels, die onder meer de Berlagestraat, de Lorenzweg en de Jan Lighartstraat verbinden met de Kerkweg, vervangen te worden door haaientanden. Zo nemen de trillingen van auto's fors af." 

Naar aanleiding van scheuren in woningen van de families De Groot en Berger zijn de steile drempels op de Koninginneweg al vervangen door een 'luie'exemplaren. De Jager zegt dat langer wachten niet acceptabel is. "In verschillende woningen aan de Kerkweg wordt de situatie steeds zorgelijker. Ook bij mij zijn er scheuren ontstaan door trillingen. Bij elke auto die hier passeert, zie je planten in de vensterbank bewegen. Ik heb ingenieursbureau AV Consulting in de arm genomen om de situatie in en rond mijn woning te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat de trillingen niet binnen norm blijven en de kans op schade vanwege zwaar verkeer onaanvaardbaar groot is. Voorts maakt het rapport duidelijk dat er een causaal verband is tussen de trillingen de ontstane schade aan mijn pand."

Gestut
Voor Saloua Ben Larbi en haar gezin is de situatie nog een stuk bedreigender. Hun zorgvuldig gerestaureerde woning op de hoek van de Kerkweg/Berlagestraat vertoont forse scheuren. Eén daarvan is zelfs zo serieus dat de voorpui gestut moet worden om instorting te voorkomen. "Aan de voorzijde van ons huis zie je het laatste jaar overal scheuren ontstaan. Alles trilt letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen. Ook het nieuwe stucwerk vertoont zorgelijk grote scheuren. Elke dag wordt het een stukje erger. Daarnaast is mijn gasfornuis scheef komen te staan en hangt de afzuigkap een stukje los van de muur. De tegels daarvan vertonen scheuren. Het is echt ellendig en het verziekt ons woonplezier. De sloop, het verkeer over de Kerkweg, die gekmakende drempel naast ons huis; er móet iets gedaan worden, want zo kan het niet langer."

De gemeente Krimpenerwaard kan nog niet reageren. "We willen dat op een zorgvuldige manier doen, dus is er iets meer tijd nodig", verklaart een woordvoerder. "We komen er zeker op korte termijn op terug."

Jan Timmer

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }