Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Verkoopprocedure voormalig raadhuis Haastrecht aangepast

  •   586 keer gelezen

HAASTRECHT• De verkoopprocedure van het voormalige raadhuis van Haastrecht wordt aangepast. 

De gemeenteraad had de nodige bedenkingen en wil invloed blijven uitoefenen op het monument, dat door de Haastrechtse gemeenschap wordt gekoesterd. De raad heeft het college van B en W daarom verzocht om nieuwe voorwaarden op te nemen. Daarbij is niet langer de hoogste prijs maar een passend exploitatieplan doorslaggevend.

Na inschrijvingen van kandidaat-kopers zal een beoordelingscommissie aan de hand van een puntensysteem de 'winnaar' selecteren. Deze commissie bestaat uit ambtenaren en externe adviseurs. De politieke partijen hechten aan meerjarig onderhoud van het eeuwenoude pand, publieke toegankelijkheid en de mogelijkheid om in het raadhuis te kunnen trouwen.

B&W kan deze politieke wensen billijken. "De koper wordt geselecteerd op basis van prijs én kwaliteit. De nieuwe procedure met gewijzigde gunningscriteria vergt echter meer voorbereiding, een langere doorlooptijd en hogere proceskosten. We zullen over de voortgang rapporteren", aldus het college in een brief aan de raad.

Bij cultuurminnende historici gaan stemmen op om het raadhuis van Haastrecht te behouden voor de inwoners. Kerkhistoricus Paul Abels vraagt zich op Twitter af waarom Haastrecht niet in actie komt. Leo de Kluijver, lid van de Historische Vereniging Schoonhoven, zet vraagtekens bij het gemeentelijk besef voor cultuur en waarde en waarschuwt voor kaalslag.

Vastgoed
Het afstoten van gemeentelijk vastgoed in de elf kernen van de Krimpenerwaard verloopt nogal stroef en brengt duidelijk minder geld op dan was geraamd. Een te hoge taxatiewaarde van het maatschappelijk vastgoed en verwijdering van asbest zorgden voor bijstelling van de geschatte opbrengst. Dat scheelt ruim 800.000 euro op een geprognotiseerd totaalbedrag van 5.700.000 euro. 

Van de 31 aangewezen objecten zijn sinds augustus 2017 vijf panden verkocht. Zes gebouwen staan op de nominatie om binnenkort te worden overgedragen aan geïnteresseerde kopers. Negen panden zijn om diverse redenen uit de verkoop gehaald en inmiddels overgeheveld naar de beheerportefeuille.

Tot op heden heeft de gemeente Krimpenerwaard 308.000 euro uitgegeven voor de uitvoering van het verkoopproces, dat in handen is gegeven aan gespecialiseerde makelaars.

Pieter van der Laan
 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }