• Uitzicht op museum Bisdom van Vliet vanuit de overtuin.
• Uitzicht op museum Bisdom van Vliet vanuit de overtuin. (Foto: Tony Hardenberg)

B&W wil overtuin overdragen aan museum Bisdom van Vliet

  •   281 keer gelezen

HAASTRECHT • Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard wil de overtuin in Haastrecht overdragen aan de stichting Museum Bisdom van Vliet. Museum en park moeten weer één geheel worden. Het beheer en onderhoud komen -net als nu- in handen van de stichting Overtuin Bisdom van Vliet.

"Doel is om goede voorwaarden te scheppen om de overtuin in oude luister terug te brengen", licht wethouder Leon de Wit toe. "Een eventuele overdracht sluit aan bij het beleid om het maatschappelijk middenveld en bewoners meer verantwoordelijkheden te geven. De gemeente beperkt haar rol ten opzichte van het park, een rijksmonument, dan tot die in het kader van de wet- en regelgeving voor Monumentenzorg. Voor de stichting wordt het met de overdracht bovendien makkelijker om aan fondsenwerving te doen."

Beide stichtingen hebben volgens de wethouder positief gereageerd op de eventuele overdracht. De gemeenteraad dient zich binnenkort over het voorstel uit te spreken.

Opstappen
Het voorstel komt na het opstappen van Tony Hardenberg. Hij was 'tuinbaas' -projectleider en vrijwilligerscoördinator- van de overtuin in Haastrecht en bestuurslid van de beherende stichting, maar gaf er vanwege aanhoudende onvrede over de gang van zaken onlangs de brui aan.

"In de afgelopen vier jaar heb ik te maken gehad met een hoge mate van bureaucratie, loze beloften, onverschilligheid en tegenwerking", zegt Hardenberg, die de afgelopen jaren vele uren in het opknappen van het Haastrechtse bos stak. "Op een bepaald moment is de maat vol."

Nader verklarend: "Als we bijvoorbeeld vroegen om materiaal, middelen dan wel ondersteuning kregen we een trage of helemaal geen reactie. Ook hebben we diverse malen bij de gemeente aandacht gevraagd voor het probleem van loslopende honden. Zonder resultaat."

De inwoner van Haastrecht zegt ook te balen van het feit dat voor losse werkzaamheden in het park steeds een vergunning moet worden aangevraagd, terwijl een 'overall vergunning' –raamvergunning- voor het masterplan handiger zou zijn. "Wat de reden voor de tegenwerking is, weet ik niet. Ik heb een uitgebreide lijst met kritiekpunten naar de gemeente gestuurd, maar kreeg geen reactie. Dan weet ik genoeg."

Hardenberg meldde onlangs bij de stichting 'met pijn in het hart' te stoppen met zijn activiteiten als tuinbaas en bestuurslid.

Traineren
Wethouder Leon de Wit zegt het opstappen van Hardenberg te betreuren, maar wenst te benadrukken dat de gemeente geenszins de boel aan het traineren was. "Waarom zouden we? De stichting doet heel goed werk. Dankzij hun inzet is het park de afgelopen jaren al flink opgeknapt."

Vervolgens: "De gemeente is nu zowel eigenaar als toezichthouder. Werkzaamheden in een rijksmonument als de overtuin liggen onder een vergrootglas, waarbij de juiste procedures moeten worden gevolgd. Wellicht ging het soms naar de zin van de ijverige vrijwilligers niet snel genoeg, maar ook de Rijksdiensten voor monumentenzorg en cultureel erfgoed kijken over onze schouder mee."

Over het 'hondenprobleem' zegt hij: "De overtuin is een openbaar park buiten de bebouwde kom. Daardoor hebben wij wettelijk gezien geen mogelijkheden om het aanlijnen van honden te verplichten. We kunnen alleen een beroep doen op het gezond verstand van hondenbezitters. We hebben hiertoe bordjes geplaatst."

De wethouder verwacht dat er straks aan veel onduidelijkheid een einde komt. "De vrijwilligers willen 'vol gas' het park opknappen, de gemeente moet nu wel eens noodgedwongen op de rem trappen. Na de overdracht en het actualiseren en bekrachtigen van het masterplan -waarin de werkzaamheden om te komen tot het einddoel zijn beschreven- kunnen er sneller spijkers met koppen worden geslagen."

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet maakte in de nieuwsbrief bekend dat Gerrit Reijm de nieuwe tuinbaas wordt. Reijm is hovenier en lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Tony Hardenberg blijft wel als vrijwilliger bij de stichting betrokken.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK