Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: Lya Cattel

Lezers schrijven:'Verhoging toeristenbelasting is pure willekeur'

  •   229 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Vorige week vernam ik, als exploitant van een bed & breakfastaccommodatie in Schoonhoven, dat de toeristenbelasting in de gemeente Krimpenerwaard met ingang van 1 januari 2019 is verhoogd van 1,15 naar 1,75 euro. Een stijging van meer dan 50% dus.

Wat een willekeur in belastingheffing. De hondenbelasting wordt afgebouwd en de toeristenbelasting met meer dan 50% verhoogd. Het lijkt erop, dat het gemis aan belastinginkomsten van hondenbezitters moet worden gecompenseerd door toeristen. Geven toeristen meer overlast dan honden? Ik zou zeggen van niet.

Ik ben het met Gijs Rietveld van Camping De Nes en met vele andere uitbaters van hotels, campings en B&B's eens, dat dit een ongehoord sterke stijging is naast de btw-verhoging van 6 naar 9 procent, die we per 1 januari al moesten ophoesten. Daarbij komt dat je daar in januari indirect -van het invorderingsbedrijf- kennis van neemt, maar dat je de gasten die al hebben gereserveerd voor 2019 hebt doorgegeven dat de toeristenbelasting 1,15 euro p.p.p.n. is. Het verschil moet ik dus zelf gaan bijpassen.

Daar komt bij, dat ik nieuwe gasten niet het hogere tarief in rekening durf te brengen, want aan de ontbijttafel delen gasten alle interessante informatie, ook die over de tarieven. Ik vind dan ook dat wijzigingen in de toeristenbelasting, die je in november 2018 in de raad vaststelt, pas moeten ingaan in 2020. Dan kun je de gasten die bij je boeken het juiste en hetzelfde tarief in rekening brengen.

Hadden we dit eerder kunnen weten? Ja, beweert de wethouder. Immers, ondernemers hebben een 'haalplicht': niet wachten op een bericht van de gemeente, maar zelf zoeken. Nou, dat deed ik eind 2018 dan ook op de gemeentelijke website. Ik zocht bij Bestuur, vervolgens ging ik naar Regelgeving en Beleid, om tenslotte de 127 pagina's dikke begroting aan te klikken. Waar zou dat staan? Niet in de inhoudsopgave, niet bij het hoofdstuk Economie. Bij belastingen wordt wel uitgebreid ingegaan op de afschaffing van de hondenbelasting, 'omdat de burgers die belasting onrechtvaardig vinden'. Ik vond geen aanwijzingen over de toeristenbelasting, hoewel ik vroeger toch ook raadslid en citymanager ben geweest en dus enige ervaring met dikke stukken heb opgedaan.

Deze week heb ik nog eens de gehele begroting van de gemeente doorgeploegd en warempel: op pagina 66 staat toch een heel kort zinnetje: 'De toeristenbelasting wordt met 0,60 euro verhoogd'. Dat is alles. Geen enkele toelichting, geen argumentatie, geen totale opbrengstvermelding en geen vergelijking met naastliggende gemeenten. En dan te weten dat onze buurgemeenten Gouda, Lopik en Oudewater een tarief van respectievelijk 1,57, 1,20 en 1,00 euro hanteren.

Even terug naar de gemeentelijke begroting: ik las op pagina 29 onder Economie en Recreatie de omschrijving van het beleidsdoel: 'Meer recreanten en toeristen aantrekken en de inkomsten uit recreatie en toerisme vergroten'. Het eerste gaat met zo'n tariefstijging niet lukken, het tweede wel natuurlijk, maar dan alleen de inkomsten van de gemeente zelf. Was dat misschien ook de bedoeling?

Kees van de Rotte,

Villa Voorncamp B&B, Schoonhoven

(Zie ook het eerder geplaatste artikel: 'Pijnlijk verrast door verhoging toeristenbelasting')

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK