Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Petrouchka den Dunnen (provincie Zuid-Holland), Bert Bening (wethouder gemeente Krimpenerwaard), Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda) en Gerard Harleman (voorzitter bewonerscomité N228 Veilig!) ondertekenden het convenant en onthulden de snelheidsmeter.
• Petrouchka den Dunnen (provincie Zuid-Holland), Bert Bening (wethouder gemeente Krimpenerwaard), Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda) en Gerard Harleman (voorzitter bewonerscomité N228 Veilig!) ondertekenden het convenant en onthulden de snelheidsmeter. (Foto: Janet de Graas)

Integrale aanpak moet N228 veiliger maken

  •   300 keer gelezen

HAASTRECHT • De N228 moet veiliger worden. Om dit te bereiken krijgt het Zuid-Hollandse deel van de weg in 2020 een aangepaste inrichting, zoals herkenbare overgangen van binnen naar buiten de bebouwde kom, veilige oversteekplaatsen en snelheidsremmende voorzieningen. Dat gebeurt in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur en handhaving daarvan. Daarbij moeten weggebruikers zich bewuster worden van verkeersveilig gedrag.

Voor deze integrale aanpak hebben de provincie Zuid-Holland, omwonenden (vertegenwoordigd in het comité N228 Veilig!) en de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda de handen ineen geslagen.

Maandag ondertekenden de partijen een convenant om de samenwerkingsafspraken en de gezamenlijke doelen te bekrachtigen. Aansluitend onthulden zij in Haastrecht een snelheidsmeter met smiley. De plaatsing hiervan op vier locaties langs de weg vormt de eerste concrete maatregel.

Spits
De N228 is de provincialeweg tussen Gouda en de A12 bij De Meern. De provincie Zuid-Holland beheert het westelijke deel van de weg tussen Gouda en Oudewater.

De N228 wordt gebruikt door regionaal verkeer, waaronder OV-bussen en de vuilophaaldienst. In de spits weten filemijders van de A12 de weg ook te vinden. Van ruim tweehonderd woningen langs de N228 komt de uitrit direct op de weg uit. Deze combinatie van een regionale route met een sterke lokale functie en een maximumsnelheid van 80 km/uur leidt vaak tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Een groot aantal aan- en omwonenden, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het comité N228 Veilig! en enkele bedrijven drongen bij de provincie Zuid-Holland al langere tijd aan op het veiliger maken van de N228. De gemeenteraden van zowel Krimpenerwaard als Gouda namen daarnaast eind 2017 een raadsbrede motie aan waarin ze de provincie opriepen om de maximumsnelheid te verlagen en de weg veiliger te maken.

Deze vasthoudendheid heeft er mede toe geleid dat de provincie Zuid-Holland samen met alle betrokkenen aan de slag gaat met een integrale aanpak voor een veiliger N228.

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.zuid-holland.nl/n228veiliger

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }