Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard


'Populatie weidevogels zo ontzettend kwetsbaar'

  •   277 keer gelezen

GOUDERAK • Na een reis van duizenden kilometers vanuit hun warme winteroorden in West-Afrika zijn de eerste weidevogels weer geland in de Krimpenerwaard.

Boswachter Sietse Kleinjan zag de afgelopen twee weken al groepjes kieviten, tureluurs en grutto's in gebieden van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, een teken dat het voorjaar eraan komt. De vogels verzamelen zich op de plas-dras weilanden, om te rusten en te foerageren. "Pas daarna gaan ze het grasland in om een geschikte broedplek te vinden."

Weidevogels gedijen goed in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse, zo is uit onderzoek gebleken. De twee polders werden in 2016 en 2017 heringericht en beter geschikt gemaakt voor soorten als de grutto. Kleinjan noemt de toename van weidevogels in de polders positief, maar wijst ook naar het belang van vervolgonderzoek. "Het zou kunnen dat het om vogels gaat die al elders in de Krimpenerwaard zaten. Wij zijn vooral benieuwd naar het broedsucces, of dat -ie voldoende is om de populatie in stand te houden of te laten groeien."

Potentie
Dat is nodig, want het gaat al jaren slecht met weidevogels in Nederland. De Krimpenerwaard vormt daarop geen uitzondering. Het gebied is volgens Kleinjan voor met name de grutto een uiterst belangrijk leefgebied. "Naast dat hier al veel grutto's zitten, is het qua potentie - natte veengrond - gewoon een heel aantrekkelijk leefgebied voor deze soort."

Bij de inrichting van haar gebieden neemt het Zuid-Hollands Landschap allerlei maatregelen om weidevogels te helpen. Dat gebeurt onder meer door het vernatten van weidepercelen, de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers en ontwikkeling van botanische graslanden. "Die trekken insecten aan die een lekker hapje vormen voor de jonge weidevogels", legt Ninouk Vermeer, Regiohoofd Veenweiden uit.

Roofdieren vormen een probleem bij weidevogelbeheer, "maar dat is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels", zegt Vermeer er meteen bij. "Dat is het verlies aan geschikte leefgebieden. Predatie van roofvogels, reigers of marterachtigen hoeft bij een gezonde populatie geen probleem te zijn. In de Krimpenerwaard is de populatie weidevogels echter zo kwetsbaar dat we soms moeten kiezen voor bestrijding."

Opmars
Vermeer doelt op de vos die bezig is aan een opmars in de Krimpenerwaard. Die kan midden in een weidevogelgebied een ware slachting aanrichten. "Niet alleen de eieren en kuikens worden opgegeten, ook broedende oudervogels bijt -ie dood. Je bent dus in één keer alles kwijt en dat is het laatste wat we willen voor deze zeer kwetsbare populaties." Toch maakt het Zuid-Hollands Landschap telkens, in elk individueel geval, een afweging om een vos te laten bejagen of niet. "Het laten bejagen van een prachtig dier als de vos is iets dat we als natuurbeheerders als laatste willen. We gaan er enkel toe over als we een direct verlies van weidevogels voorzien. Het ligt ook bij het publiek gevoelig, maar we kunnen het uitleggen. Dat is het belangrijkste."

Dat er de komende jaren meer nieuwe natuurgebieden bij komen is goed nieuws voor de weidevogels in de Krimpenerwaard. Kleinjan: "Dat biedt kansen voor populaties om zich te herstellen. We zijn al druk bezig met inrichtingsplannen. Het is heel gaaf om daar als Zuid-Hollands Landschap ons steentje aan bij te dragen."

www.zuidhollandslandschap.nl/grutto

Floris Bakker

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }