Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Rekenkamer: 'snelle oplossing Krullevaar wenselijk'

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • ‘De keuze van basisschool De Krullevaar om de hoofdlocatie in de wijk Noord af te stoten heeft een negatief effect op de onderwijshuisvesting in de gemeente Schoonhoven’, stelt de Rekenkamer in het huisvestingsrapport voor de basisscholen in de Krimpenerwaard.  “Op korte termijn is een oplossing noodzakelijk”, meent Robert Kreukniet, voorzitter van de Rekenkamer. Hij herhaalde deze zin uit het rapport donderdagavond tijdens een extra commissievergadering van de gemeente Schoonhoven, waarin hij met twee secondanten een toelichting gaf op hun bevindingen. Leegstand “De Krullevaar is verspreid over twee oude gebouwen en heeft te maken met leegstand. De school wil zich concentreren op de dislocatie in het centrum en de hoofdlocatie in Noord afstoten. De Krullevaar krijgt hier echter geen toestemming voor van het ministerie. De school laat nu geen leerlingen meer toe op de hoofdlocatie, waardoor deze vrijwel geheel leeg staat. Het gevolg is dat de andere scholen in Schoonhoven-Noord te maken krijgen met een onvoorziene groei van het aantal leerlingen. Deze situatie heeft een negatief effect op de onderwijshuisvesting en de kwaliteit van het onderwijs op De Krullevaar. Ook staat de relatie van schoolbestuur de Groeiling met de gemeente en de andere schoolbesturen onder druk.” Tegen deze passages in het rapport tekende Harry van der Kant, directeur van de Groeiling, schriftelijk bezwaar aan. Volgens hem valt de 'onvoorziene groei' voor De Rank en De Vlieger reuze mee.  “Het gaat om een gemiddelde instroom van zeven kinderen per jaar. Uit prognoses blijkt dat de scholen in deze wijk de komende jaren met een krimp van 24 procent te maken krijgen.” Van de Kant bestrijdt ook de vermeende moeizame relatie met de andere schoolbesturen en de gemeente Schoonhoven. “De gesprekken hadden een zakelijk karakter, waarbij ieder voor zijn eigen belang opkwam. Alle betrokkenen weten dat ze elkaar nodig hebben.” Keuzemogelijkheden De Rekenkamer deed onderzoek naar het huisvestingsbeleid in de K5. Het onderwijsaanbod in de K5-gemeenten is nu nog goed gespreid en divers. Iedere kern heeft een school en er zijn meerdere keuzemogelijkheden voor ouders. ‘Toch zijn er uitdagingen: het huidige scholenbestand is kwetsbaar’, staat te lezen in het rapport. ‘Er zijn veel kleine scholen en er is veel leegstand. Dit vormt een risico voor de bedrijfsvoering en de onderwijskwaliteit van scholen. Op termijn kan ook de spreiding en diversiteit van de scholen en de leefbaarheid van de kernen onder druk komen te staan. Het is goed mogelijk dat scholen op termijn zullen sluiten. De voorziene krimp maakt deze risico's groter.’ De Rekenkamer beveelt de nieuwe gemeente aan om te anticiperen op krimp in leerlingenaantallen. Kreukniet: “Analyseer de omvang van de afname, breng de gevolgen hiervan in beeld en maak hier beleid op. Door de vergrijzing zullen de leerlingenaantallen van de scholen met zo'n twee procent per jaar dalen.” Pieter van der Laan


Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten