Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Raad Krimpenerwaard voert emotioneel vluchtelingendebat

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Gevoel en verstand, medeleven en zakelijkheid wisselden elkaar dinsdagavond voortdurend af tijdens het debat in de Lekkerkerkse raadszaal over de vraag hoe de gemeente Krimpenerwaard vluchtelingen zou moeten opvangen.  Uiteindelijk ging een meerderheid (17 raadsleden) akkoord met het voorstel om 31 statushouders extra te plaatsen en te onderzoeken of een satelliet-azc en tijdelijke opvang van dertig tot honderd statushouders mogelijk zijn.  Struisvogelpolitiek Van de saamhorigheid die de politieke partijen toonden bij het opstellen van de motie op 22 september was echter weinig meer over. Dat leidde dinsdagavond tot diepe treurnis bij PvdA en CDA, die spraken over 'compassie' en 'plicht' om vluchtelingen te huisvesten. Ook SGP en ChristenUnie wezen op de christelijke plicht om ontheemden op te vangen. D66-voorman Bert Bening meende dat de gemeente er geen struisvogelpolitiek op na moest houden.  De voorstanders van het collegevoorstel hoopten op unanieme steun, maar hun oproep was vergeefs. VGBK, VVD, Pro Krimpenerwaard en Gemeente Belang Schoonhoven lieten heel andere geluiden horen. Willem Schoof (VGBK) hamerde op spreiding van kleine aantallen statushouders en zag een klein azc met 250 asielzoekers niet zitten. “Dat hebben wij aan onze kiezers beloofd”.  Ook Pieter Heerens (Gemeente Belang Schoonhoven) had zijn aanhangers toegezegd huisvesting in Schoonhoven-Noord te bestrijden. “Na het gedoe rond de arbeidsmigranten, krijgen we dit op ons bord. Voor mij is het uitgesloten om een wijk met veel allochtonen nog eens op te zadelen met andere groepen.”  Ontmoedigen De VVD wees op de huidige onrust onder de bevolking. Miriam Verduijn had het over angst, zorg en onzekerheid. “We moeten niet met gespreide bedden klaarstaan, maar vluchtelingen juist ontmoedigen om naar Nederland te komen. Wat is hun meerjarig perspectief in dit land? We moeten als gemeente slechts doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.”  Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) wilde vooral kritisch kijken naar het onderwerp. Hij bracht een amendement in stelling om de bevolking in een raadgevend referendum te laten aangeven hoe de inwoners van het poldergebied de opvang zien. “Je moet de burger direct bij dit vraagstuk betrekken. Dan heb je ook meer kans op draagvlak.” Benjamin Anker (ChristenUnie) nam het op voor het college, dat volgens hem de opdracht van de raad om zo snel mogelijk – na een verkenning – met een voorstel te komen, prima had volbracht. “Gek genoeg gaan we nu al uitgebreid in discussie over het voorstel, terwijl slechts de mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Ik ben benieuwd waar dit toe leidt als we locaties en aantallen gaan bespreken. Het lijkt alsof we hier reeds een voorschot op nemen.” Beslotenheid Burgemeester Tjerk Bruinsma gaf aan eerst met de raad te willen spreken over de uitvoering van het voorstel, voordat wijken en buurten in de elf kernen worden ingelicht over de beoogde locaties. Met zijn collega-burgemeesters heeft hij minister Blok van huisvesting verzocht om woningbouw te stimuleren als compensatie voor de ruimte die voor statushouders wordt onttrokken. “Iedereen ziet daar de noodzaak van in.” Pieter van der Laan

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten