Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Archeologische vondst mag bouw snackbar niet vertragen

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • B&W van de gemeente Krimpenerwaard wil de bouw van de snackbar bij de Veerpoort niet verder vertragen, ook al is er onlangs een bijzondere archeologische vondst gedaan. Werklieden legden vorige week op de bouwlocatie funderingen bloot van een oude verdedigingsschans. Na deze vondst werd de sanering van het terrein stilgelegd.  De schans, een zogenaamde barbacane, een ruitvormige bruggenschans die ooit is gebouwd ter verdediging van de Veerpoort, maakte volgens een historische kaart in de middeleeuwen deel uit van de verdedigingswal van Schoonhoven. Verwijderen Het college stelt in een brief aan de raad dat deskundigen weliswaar muurresten hebben aangetroffen, maar dat de poort niet is gevonden tijdens het vooronderzoek. B&W heeft op advies van de archeologische en bouwhistorische adviseurs besloten de muurresten te laten verwijderen. Ook laat het gemeentebestuur meewegen dat het verwijderen van de muurresten voor de verdere ontwikkeling van het bouwplan noodzakelijk is. 'Het niet verwijderen van het deel van de muur dat in de weg zit, kan leiden tot een schadeclaim van de eigenaar van de snackbar. De nieuwe locatie voor de snackbar is in een overeenkomst vastgelegd. De gemeente is verplicht om bouwrijpe grond beschikbaar te stellen. De eigenaar van de snackbar heeft de gemeente inmiddels in gebreke gesteld. De hoogte van de nog te volgen schadeclaim zal afhangen van de uiteindelijke vertraging in de bouw. Op dit moment is daar nog geen bedrag voor te noemen'. Nalatig Pro Krimpenerwaard vindt de gemeente nalatig. Ad Struijs: “We proberen het besluit om ten koste van deze waardevolle vondst door te gaan met de bouw ongedaan te maken. Wij willen dat verder archeologisch onderzoek wordt gedaan en de resten voor het nageslacht in beeld worden gebracht. Wij hebben het college opgeroepen de bouwwerkzaamheden pas te hervatten, nadat de commissie hierover heeft gesproken.” De Archeologische Vereniging Schoonhoven had graag verder onderzoek willen doen, maar kan niets aan het gemeentelijk besluit veranderen. Secretaris mevrouw Diekema: “Dan hadden we voor de bouw van de snackbar moeten graven. Daarvoor krijg je zes weken de tijd, maar wij dachten dat de poort verderop lag. Dus we hebben ons niet tijdig gemeld. Jammer, maar helaas.” Pieter van der Laan

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten