Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Krimpenaar komt met eenvoudige oplossing om files tegen

  •   keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Geef de wisselstrook een eigen rijbaan op de Nieuwe Tiendweg. Volgens Krimpenaar Rob van der Have is het dé oplossing voor de fileproblemen rond de Algerabrug.


 

Een verkeersdeskundige is Van der Have niet. Wel legde hij in zijn werkzame leven miljoenen kilometers af met de auto “en ik ben iemand die behept is met het optimalisatievirus”, lacht de IT-consultant. 

Al jaren probeert de Krimpenaar te bedenken hoe je de doorstroming van het verkeer op en rond de Algerabrug zou kunnen verbeteren. En met succes. Zijn laatste plan - om een extra rijbaan aan te leggen voor inkomend verkeer van de wisselstrook - is zo goed ontvangen dat de Verkeersonderneming en de gemeente Krimpen aan den IJssel er serieus onderzoek naar doen. Het platform Algera-corridor.nl van Jeroen van Gent speelde overigens een belangrijke rol in.  “Jeroen heeft mijn plan echt onder de aandacht weten te brengen.” 

Perfect

Al pratend over het plan wil Van der Have graag één ding kwijt. “Die brug draagt ten onrechte de naam ‘brug der zuchten’, want de fileproblemen ontstaan met name bij de grote kruisingen voor en na de brug. Niet op de brug zelf.” In zijn onderzoek focuste Van der Have zich op de wisselstrook. De capaciteit van die strook wordt met name in de ochtendspits optimaal gebruikt. “Hij werkt dan perfect”, zegt Van der Have. “Dit in tegenstelling tot de avondspits. Dan staat het verkeer op de wisselstrook regelmatig stil voor instromende rijstroken en al het verkeer dat Krimpen via de Nieuwe Tiendweg verlaat. Bovendien zetten twee rijstroken die hetzelfde doel beogen, namelijk de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg en de wisselstrook, elkaar om de beurt volledig stil.”

Beschikbaarheid

Van der Have berekende dat met een verkeerslicht cyclustijd van 150 seconde er voor de wisselstrook slechts slechts dertig procent beschikbaar is. “Dit staat in schril contrast met de bijna 100 procent beschikbaarheid van die strook in de ochtend.” Om dit te verbeteren stelt Van der Have voor om de wisselstrook te verlengen en een eigen rijbaan te geven op de Nieuwe Tiendweg. “De extra strook gaat naadloos over in de bestaande rechtsafstrook richting Van Ostadelaan. Er ontstaan dus twee rijstroken: één voor het verkeer richting Van Ostadelaan en één voor het verkeer richting de eerste rotonde op de Nieuwe Tiendweg verder Krimpen in. Over de lengte waar de twee stroken parallel lopen, kunnen de voertuigen zo nodig van baan wisselen.” 

Groen

Om het idee goed te laten werken is het belangrijk om de ‘groen licht perioden’ af te stemmen op het actuele verkeersaanbod. “Dat betekent dat het licht niet langer dan strikt noodzakelijk op groen staat om het verkeer door te laten. Dat bevordert de doorstroming.” 

Om ruimte te creëren voor de extra strook van 2.70 meter breed stelt Van der Have voor het fietspad van 1.95 meter breed aan de kant van het wokrestaurant op te heffen. Sinds de laatste aanpassing van de kruising zouden fietsers daar nog nauwelijks gebruik maken. De ontbrekende 75 centimeter wil hij verkrijgen door aan de andere kant de toegang tot het busstation te versmallen. 

Van der Have is blij dat de gemeente zijn plan serieus neemt. Of het ooit gerealiseerd wordt? “Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar dit is wel hét moment. Deel twee van het programma Beter Benutten (bedoeld om doorstroming op Algeracorridor te verbeteren, red.) komt eraan en dit plan zou er goed in passen. Het kost de gemeente dan ook geen cent.” 

Dat een burger met een mogelijke oplossing voor het fileprobleem komt, noemt Van der Have frappant. “Gemeenten besteden veel geld aan adviesbureaus. Dat zij nog niet met deze oplossing zijn gekomen vind ik wel vreemd, maar blijkbaar kijken zij anders naar de bestaande verkeerssituaties.”

Floris Bakker

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten