Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Het plangebied Nieuwe Wetering IV.
• Het plangebied Nieuwe Wetering IV. (Foto: Google Maps)

Plan uitbreiding bedrijventerrein Nieuwe Wetering (Bergambacht) ter inzage; ruimte voor milieustraat

  •   keer gelezen

BERGAMBACHT • De wens tot uitbreiding van bedrijventerrein De Nieuwe Wetering (fase IV) in Bergambacht is uitgemond in een voorontwerp bestemmingsplan. Bij de plannen is rekening gehouden met het integreren van een milieustraat. 

Initiatiefnemer van de uitbreidingsplannen is ontwikkelaar Adriaan van Erk. Het betreft het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein, tussen de N210 en de Handelsweg. Dit gebied is ongeveer vijf hectare groot. Het college van B&W hierover: ‘De uitbreiding voorziet in een grote behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte, mede ingegeven door de geplande transformatie van de bedrijventerreinen Schoonhoven-Noord en Galgoord in Haastrecht’. 

Burgemeester en wethouders besloten inspraak mogelijk te maken, ook al was het hiertoe niet verplicht: ‘Gezien de omvang en impact van het plan wordt in dit geval wel gekozen voor een voorontwerp-bestemmingsplan. Dit geeft iedereen de kans om vroeg in het proces mee te denken’. 

Vanwege de wens om te komen tot één gemeentelijke milieustraat is in het bestemmingsplan hiervoor specifieke planologische ruimte opgenomen. B&W: ‘De milieustraat is op de huidige locatie -aan de Veerweg 10 in Bergambacht- gelegen binnen een maatschappelijke bestemming. Gezien de gewenste aard en omvang van een nieuwe voorziening -van circa 7000m2- is een bedrijfsbestemming van ten minste milieucategorie 3.1 noodzakelijk. Binnen de gemeente zijn niet veel van dit soort kavels beschikbaar’. 

Mocht de gemeenteraad voor een andere locatie gaan, dan kan de bestemming nog worden gewijzigd in een reguliere bedrijfsbestemming.

Het voorontwerp-bestemmingsplan De Nieuwe Wetering IV ligt ter inzage. 

(De terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-stedenbouwkundig plan is tot nader order uitgesteld. Na goedkeuring van de ontwikkelaar wordt het plan officieel gepubliceerd en is het mogelijk reactie op de plannen te geven.)  

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten