Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Hoogheemraadschap in begroting: ‘extra investeren in waterveiligheid’

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Een gezin met een huurwoning betaalt volgend jaar in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gemiddeld 265 euro aan waterschapslasten. Dat is 3 euro meer dan afgelopen jaar.  Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 279.000 euro) betaalt in 2022 320 euro aan waterschapsbelasting, 4 euro meer dan in 2021. Gezinnen die een eigen woning hebben met een hogere WOZ-waarde (502.250 euro) zijn gemiddeld 6 euro meer kwijt.


Gezinnen en bedrijven in de Krimpenerwaard betalen extra. Omdat het hoogheemraadschap hier ook de wegen buiten de bebouwde kom beheert, betalen zij ook wegenheffing. 

Begroting en tarieven
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap stemde deze week in met de begroting en de waterschapstarieven voor 2022.

“De steeds extremere weersomstandigheden en de uitdaging om duizenden woningen bij te bouwen gaan impact hebben op onze leefomgeving. Droge voeten, schoon en voldoende water en ruimte om te recreëren zijn niet langer vanzelfsprekend en vragen extra investeringen. Helemaal in dit laagstgelegen en dichtst bewoonde gebied van Nederland, met zijn diepste punt op inmiddels zo’n 7 meter onder de zeespiegel,” stelt Jos Verdoold, dagelijks bestuurder en portefeuillehouder financiën.

Aanpassen
Vervolgens: “We moeten de inrichting van ons gebied aanpassen, zodat er meer ruimte komt voor water. Maar ook moeten we ons steentje bijdragen om de klimaatverandering af te remmen. Ondanks een beperkte stijging van de jaarlijkse waterschapsbelasting, hebben we ruimte gevonden om één miljoen euro per jaar te investeren in klimaatmaatregelen.”

Droge voeten
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil blijven werken aan droge voeten en schoon en voldoende water. De voorbereidingen voor de 10 kilometer lange dijkversterking langs de Hollandsche IJssel worden voortgezet.

Verdoold: “Afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar we rioolwater uit ons gebied zuiveren, worden steeds energieneutraler. In 2022 willen we nog meer eigen energie opwekken. In ons hele gebied werken we aan verdere verbetering van de waterkwaliteit en adviseren we waterbeheerders hierover. Stedelijk gebied moet op den duur beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met meer ruimte voor regenwater, groen en recreatie.”

Voor de begroting en tarieven, zie de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten