Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; De binnenstad van Schoonhoven vanuit de lucht gezien.</p>

• De binnenstad van Schoonhoven vanuit de lucht gezien.

(Foto: RimoDrone Fotografie)

Bijzonder bestemmingsplan (Binnenstad Schoonhoven) ter inzage: ‘Minder en simpelere regels’

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • Het (gewijzigde) bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven ligt ter inzage voor belangstellenden. Het is een bijzonder bestemmingsplan, omdat het is geschreven vanuit de Omgevingswet.


Dit is een nieuwe wet, die op 1 juli 2022 ingaat, en zorgt dat er minder en ‘simpelere’ regels gaan gelden voor ruimtelijke plannen van initiatiefnemers. Het bestemmingsplan is in samenwerking met bewoners en ondernemers gemaakt en ligt sinds 1 september gedurende zes weken ter inzage.

Authentiek
“Schoonhoven is een kleinschalige, authentieke en gemoedelijke stad”, licht een gemeentewoordvoerder toe. “Dat willen de meeste mensen graag zo houden. Gemeente, inwoners, ondernemers en partners hebben in 2018 met elkaar in een ambitiedocument afgesproken hoe ze willen dat Schoonhoven er in de toekomst uitziet. Daar is uitgekomen dat het een ‘waardevolle, leefbare, duurzame, ondernemende, bereikbare en toegankelijke binnenstad’ moet zijn en blijven. Om dat te bereiken, dienen er afspraken en regels gemaakt te worden. De meeste regels staan in het bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven.”

Het nieuwe bestemmingsplan moet het initiatiefnemers met (ver)bouwplannen makkelijk maken: “Plannen moet wel passen in het bestemmingsplan en initiatiefnemers dienen omwonenden er tijdig bij te informeren en betrekken. In het bestemmingsplan zijn ook vier grote locaties aangewezen waar ruimte is voor extra woningen en ontmoeting, namelijk de Spoorzone, het Dika-terrein, Doelenplein en het Bastion.” 

Zilveras
Ondernemen in de binnenstad wordt gestimuleerd: “De binnenstad heeft twee gebieden met een dynamisch karakter: de Lopikerstraat en de Zilveras, het gebied rond de Haven. In het bestemmingsplan is het voor detailhandel, horeca en dienstverlening makkelijker gemaakt om zich hier te vestigen. Ook mag iedere horecaondernemer overdag één terras over de breedte van het pand hebben.”

Schoonhoven is een stad met een historie van meer dan 750 jaar. De hele binnenstad binnen de (voormalige) stadswal is daarom als ‘cultuurhistorisch waardevol’ aangewezen. 

“Om dit karakter te behouden worden nieuwe initiatieven getoetst aan een cultuurhistorische waardenkaart. Ook Schoonhoven als zilverstad moet zo blijven. Daarom is er een uitzondering op de regel en mogen ondernemers in de hele binnenstad een zilveratelier vestigen”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Stap terug
De herinrichting van de Zilveras is een wens van velen: “Dat betekent het verbeteren van de infrastructuur en voldoende parkeergelegenheid houden in het openbaar gebied.”  Met het bestemmingsplan volgens de Omgevingswet doet de overheid een stap terug en krijgen inwoners en ondernemers meer verantwoordelijkheid:

“Wel is het de bedoeling dat initiatiefnemers vooraf met de buurt in gesprek gaan. Dit is vanuit het idee dat je beter vooraf omwonenden mee kan nemen, dan dat ze achteraf bezwaar maken. Dit levert over het algemeen ook betere plannen op, waar meer mensen zich in kunnen vinden. Hierdoor kunnen besluiten ook sneller genomen worden. Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag van een vergunning in de binnenstad van Schoonhoven in het vervolg een participatieverslag inleveren. Hierin geeft men aan hoe hij of zij de omgeving heeft betrokken bij het plan.”

Inzien
Er is een handleiding participatie beschikbaar voor inwoners op www.krimpenerwaard.nl/bestemmingsplan-schoonhoven Het bestemmingsplan ligt sinds 1 september gedurende zes weken ter inzage.

Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

De papieren versie van het plan is in te zien op afspraak in het gemeentehuis van maandag t/m vrijdag tussen 8.20 en 12.30 uur. Een afspraak maken kan via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 140182.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten