Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.</p>

• Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.

(Foto: )

Predikant Mieraskerk: ‘Wilde homobeweging helemaal niet in een hoek zetten’

  •   keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Rechtuit is hij in zijn preken. Niet altijd even verstandig, zo noemt hij zichzelf. Afgelopen maanden kwam hij onder vuur te liggen door eerder gedane uitspraken. Hoe kijkt de oud gereformeerde dominee Anthonie Kort (69) daarop terug? 


De sfeer in huize Kort is gemoedelijk, alsof je bij je opa en oma op bezoek bent. Parkieten, duiven, kippen en konijnen vinden in en om het huis hun schuilplaats. De predikant die als ‘onstuimig’ bekend staat, heeft een vrouw die óók haar mannetje staat. Hij: “Zij is mijn telefoniste en minister van Financiën.” 

Als in maart vorig jaar corona uitbreekt, stuurt CDA-burgemeester Martijn Vroom een brief naar alle inwoners van Krimpen aan den IJssel waarin hij oproept om samen tegen de ziekte op te trekken. Kort schrijft daarop het gemeentebestuur dat hij bereid is maatregelen te nemen. “Ook heb ik stilgestaan bij de oorzaak van deze ramp. Allereerst door de oppervlakkigheid onder christenen. Daarnaast zitten we op een verkeerd spoor voor wat betreft abortus, euthanasie en zondagsontheiliging. Ook riep ik op om zonden tegen de scheppingsorde uit te bannen. Ik doelde daarmee onder meer op de vrije seksuele moraal, de hoeveelheid scheidingen en bestialiteit. Het ging mij niet specifiek om de homobeweging.” 

Dat het woord ‘uitbannen’ bij veel mensen het idee van ‘verbanning’ oproept, realiseert de predikant zich dan niet. Hij richt zich op gedrag, niet op de persoon. Concrete actie verwacht Kort niet van de gemeenteraad. “De brief was meer bedoeld als een getuigenis.”

Brief
De brief lekt naar de pers. Al snel staat Powned op de stoep. Mevrouw Kort (67) doet open. “Ik zag die grote microfoon en de draaiende film. Toen heb ik de deur dicht gesmeten.” Die dag had een buurman ‘Geen flikkers op het kerkpad’ gezegd en een flinke boete gekregen. Daar had mevrouw Kort geen zin in. Een jaar later komt #BOOS langs. Ze hoort de bel. “Er stond vijf man op de stoep en twee aan de zijkant. Ik dacht: ‘Ik doe niet open, want dan ga ik op de NOS door heel Nederland.’ Wij zijn geen mensen van de film en kregen het gevoel: Er wordt een val voor ons opgezet.”

Het echtpaar kent Leon Houtzager, de oud-Krimpenaar die het programma had ingeschakeld, niet. “Wij wisten niet dat hij erbij was, want we kenden hem niet en wisten het doel van hun komst niet.” De ploeg van Tim Hofman probeert contact te leggen met de woordvoerder van de kerk, maar die neemt niet op. Kort: “Hij is overdag slecht bereikbaar, want hij werkt fulltime.”

Twee weken later is #BOOS terug. Via de achterkant van de kerk proberen ze de koster te spreken te krijgen. Die wil niet op camera. Iets verderop treuzelt een auto. Daarin zitten twee mannen die net hun opgebaarde vader in het kerkgebouw hebben bezocht. Zelf zijn ze geen lid van de gemeente van Kort. Ze kennen Leon van vroeger, van de voetbalclub. Een cameraploeg bij hun overleden vader? Dat nemen ze niet en gaan erop af. Eerst proberen ze het gesprek aan te gaan, maar de journalisten weten van geen wijken. Dan trekken de broers het niet meer en dreigen: “Wegwezen hier, anders vallen er klappen.” Mevrouw Kort ziet later op het filmpje hoe het incident geframed wordt. “Zo van: ‘dit zijn de volgers van dominee Kort, die mogen homo’s niet.’

Eieren
Na de uitzending wordt het echtpaar overvallen door een immense hoeveelheid brieven (sommigen met seksspeeltjes), dreigende telefoontjes (’Val dood’) en bezoek aan huis. Een microfoon wordt over de schutting gehangen en eieren tegen de kerkdeuren gegooid. Ook zijn hun kleinkinderen getuige van pornografisch materiaal wat door de brievenbus wordt gegooid. Daarna maakt het echtpaar de brieven niet meer open. Die zijn eenvoudig te scheiden omdat ze anders geadresseerd zijn. Tussen deze brieven zit mogelijk ook de brief van Leon. Inmiddels zijn alle ongeopende brieven weggegooid. Nu het stof is neergedaald, kan het echtpaar de puzzelstukjes neerleggen: zó is het gegaan.

Leon zegt dat hij eerst contact zocht via een mediator. Ook heeft het COC in Krimpen alle predikanten uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u niet kwam opdagen.
“Hoezo een mediator? De brief was aan het gemeentebestuur gericht. Verder ken ik Leon niet. Hij komt dan wel uit Krimpen aan den IJssel, maar woont nu in Rotterdam. Zijn ouders wonen hier, maar ik ken ze niet van gezicht. Ik geloof niet dat het Leon te doen is om een gesprek. Ik denk dat de brief met opzet naar buiten is gebracht voor de sensatie. Dat het COC de kerken uitnodigde voor een gesprek, is mij onbekend. Ook van medepredikanten heb ik er niets over gehoord. Als ik iemand wil spreken, dan ga ik (alleen) langs. Zo is hij nog steeds welkom. Er staat in de Bijbel: ‘Zegen hen die u vervolgen’ en ‘Bid voor degenen die u geweld aandoen.’ Ik heb het hem ook gelijk vergeven. Soms denk ik dat ik Leon zou moeten bedanken. Mijn brief aan de gemeenteraad is door Leons toedoen door heel Nederland gelezen. Daardoor heb ik nieuwe contacten opgedaan. Ja, het is zelfs gezegend geworden.”

Hoe gaat u om met homo’s in uw kerkelijke gemeente?
“Ik heb ze regelmatig op bezoek. Ik heb helemaal geen problemen met homo’s, ik heb ze juist lief als één van mijn naasten. Ik zoek hoe ik hen bekend kan maken met de liefde van Christus. Ik heb het een wonder gevonden dat ik na een zondig leven (Kort was manager van een amateur-rockgroep en zat in het uitgaansleven, red.) weer welkom was in de kerk. Een christen is niet haatdragend, maar vriendelijk. Tegelijk wijst een christen óók de zonde aan en waarschuwt ervoor. Homofiele gemeenteleden die een seksuele relatie aangaan worden als vanzelf van het Avondmaal geweerd. Maar dat geldt ook voor mensen die in openbare dronkenschap leven. Ik sta op het standpunt dat iemand na zijn bekering breekt met zijn zonden, maar dat betekent niet dat zo iemand geen last meer heeft van zijn zondige geaardheid. Zo was er iemand in mijn vriendenkring die tot bekering kwam, zijn homoseksuele relatie verbrak en tot zijn sterven alleen is gebleven. Verdrietig genoeg is hij vroeg overleden aan aids.”

De aangifte van Houtzager tegen Kort is door het OM onderzocht. Die erkent dat er sprake is van belediging van een groep mensen, maar ziet geloofsovertuiging en vrijheid van meningsuiting als een sterk grondrecht. Daar heeft Houtzager bezwaar tegen ingediend: “Het kan niet zo zijn dat een religieus persoon meer vrijheid van meningsuiting heeft dan een niet-religieus persoon.” 

Het gerechtshof in Den Haag beslist binnenkort of ds. Kort alsnog vervolgd moet worden. Topadvocaat Gerard Spong staat Leon Houtzager bij. Het echtpaar Kort kent advocaat Spong niet. Wel hebben ze nu van hem gehoord. De predikant lacht. “Leon mag dan een topadvocaat hebben, maar wij hebben een hémelse Advocaat. En mocht het zover komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis.”

Verantwoording
Bij de voorbereiding van het interview is er contact gelegd met Leon Houtzager. Hij heeft het artikel vooraf ingezien en is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Hij wenste hier geen gebruik van te maken.

Hendrina de Graaf

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten