Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Rode Amerikaanse rivierkreeft.&nbsp;</p>

• Rode Amerikaanse rivierkreeft. 

(Foto: Floris Bakker)

Waterschap start in Berkenwoude met proef om rivierkreeften weg te vangen

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vorige week in de buurt van Berkenwoude gestart met een meerjarige proef om de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te vangen. 


De rivierkreeft, die van nature niet voorkomt in Nederland, veroorzaakt veel problemen in de wateren van de Krimpenerwaard. ‘Onze waterrijke polders blijken een zeer geschikt leefgebied te zijn, waardoor het aantal rivierkreeften in de laatste jaren sterk is toegenomen’, schrijft het waterschap. 

Stinkend water
Door het grote aantal kreeften zijn de waterkwaliteit en biodiversiteit sterk achteruit gegaan. De rivierkreeft voedt zich met kleine waterdieren en verknipt veel van de ondergedoken waterplanten die het water helder houden. Zijn de waterplanten weg, dan komen alle voedingsstoffen in het water beschikbaar voor algen en blauwalgen, met troebel en stinkend water tot gevolg. Daarnaast leidt het graafgedrag van de kreeft tot instabiele oevers, met hoge kosten voor het herstel van de oevers tot gevolg. Voor het waterschap reden genoeg om een proef te starten.

Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de overlast van de kreeften kan worden aangepakt. Het waterschap onderzoekt de komende jaren daarom aan de hand van een pilot of intensief wegvangen van de rivierkreeften leidt tot ‘acceptabele’ rivierkreeftdichtheden. De proef moet inzichtelijke maken óf er een aanpak voor de gehele Krimpenerwaard mogelijk is en hoe die er dan uitziet. Het gaat daarbij om een aanpak die organisatorisch, praktisch en financieel haalbaar is.

Fuiken
De afgelopen week zijn de eerste fuiken en korven waarmee de rivierkreeften gevangen moeten worden, te water gelaten. De komende drie tot vier maanden wordt intensief gevist op de rivierkreeften. Daarna worden de vangststrategie en -resultaten geëvalueerd en bepaald hoe de pilot wordt vervolgd. De hoop is dat er volgend jaar veel minder kreeften aanwezig zijn in het pilot gebied en het aantal laag kan worden gehouden met een geringe vangstinspannning.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten