Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Waardstroom: ‘teleurgesteld in eindresultaat RES 1.0’

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Vereniging Waardstroom, dat in samenwerking met andere energiecoöperaties in Midden-Holland heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de concept-RES en de RES 1.0, is teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat. ‘Door politieke besluitvorming is een RES overgebleven die vlees noch vis is’, aldus de coöperatie in de Krimpenerwaard.


Pijnpunten zijn volgens Waardstroom de volgende: ‘gemeenten hebben geen enkel instrument om dakgebonden zon te bespoedigen noch te vertragen. Tenminste, daar zijn geen afspraken over gemaakt in de RES’. 

Knelpunten
Daarnaast is volgens Waardstroom voor een efficiënt energiesysteem en optimale benutting van een netaansluiting een combinatie van wind en zon nodig, bij voorkeur op het juiste niveau aangesloten op het net: ‘Dit wordt door de netbeheerder onderstreept en in de RES erkend. Toch komt dit niet terug in het uiteindelijke resultaat. Met het huidige voorstel wordt al rap tegen knelpunten in het laagspanningsnet aangelopen’.

Derde pijnpunt volgens Waardstroom is dat er geen concreet zicht is op het behalen van de doelstelling van 0,435 TWh in 2030: ‘Dit terwijl door elektrificatie van vervoer en warmte de vraag naar hernieuwbare elektriciteit alleen maar zal toenemen. In de RES wordt veel te weinig inspanning geleverd om de doelstelling te behalen’.

Lokaal eigendom
Volgens Waardstroom zijn vanuit de gezamenlijke coöperaties ideeën ingebracht om inwoners meer bij het proces te betrekken: ‘Bijvoorbeeld om door middel van lokaal eigendom belangstellenden medeverantwoordelijk te maken en hun het daarmee samenhangende rendement in energieprojecten te geven. Dit zorgt ervoor dat inwoners organisatorisch en financieel betrokken zijn bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in hun woonomgeving. In Bodegraven-Reeuwijk bestaan daarvoor de meest uitgewerkte voorstellen’.

Windproject
Reden voor een oproep aan de politiek: ‘Start alsnog met een onderzoek naar een windproject of een gecombineerd wind en zonproject in Midden-Holland. Doe dat in goed overleg met de omgeving en biedt mogelijkheden voor lokaal-(mede) eigendom of overige vormen van financiële participatie. Bied iedereen de gelegenheid om de gevolgen voor de leefomgeving te ervaren en te wennen aan de verandering en bepaal aan de hand daarvan de vervolgstappen. Actie is nodig om in 2030 daadwerkelijk resultaat te behalen’.

Niet serieus
Want over dat laatste maakt Waardstroom zich zorgen: ‘In dezelfde periode waarin gemeenteraden van Midden-Holland moesten besluiten welk aandeel hernieuwbare elektriciteit zij tot 2030 willen leveren, zijn er in Nederland, Duitsland en Frankrijk diverse gerechtelijke uitspraken gedaan waarmee overheden en partijen door de rechter aan de doelstellingen worden gehouden. Het Nederlandse bedrijf RDS heeft van de rechtbank de resultaatverplichting opgelegd gekregen om in 2030 haar CO2-uitstoot met 45% te verminderen ten opzichte van 2019. Wat maakt dat lokale overheden, in een regionale samenwerking, de CO2-reductiedoelstelling niet net zo serieus hoeven te nemen als een groot internationaal bedrijf?’

Politiek Krimpenerwaard gaf dinsdag groen licht voor de RES 1.0

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten