Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>• Het gemeentekantoor in Lekkerkerk.</p>

• Het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

(Foto: Floris Bakker)

‘Verkenning’ nieuw gemeentekantoor Krimpenerwaard

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard wil in het onderzoek naar een eventueel nieuw gemeentehuis ook de bestaande gemeentekantoren in Lekkerkerk en Stolwijk betrekken. 


Dit is de uitkomst van een debat hierover woensdagavond. 

Inzet was een door het college voorgestelde verkenning naar de nieuwbouw van een gemeentekantoor op een centrale locatie. Dit onderzoek, dat zich onder andere richt op de locatie, keuzes op het gebied van duurzaamheid en wat te doen met de vrijkomende vier huidige gemeentekantoren (naast Lekkerkerk en Stolwijk zijn dat Schoonhoven en Bergambacht), kost 150.000 euro. 

Amendement
Een meerderheid van de raad ging hiermee akkoord, maar wil op initiatief van de ChristenUnie en het CDA bij de verkenning ook de twee huidige gemeentekantoren in Lekkerkerk en Stolwijk betrekken. “We begrijpen dat één nieuwe locatie voordelen biedt, maar willen de locaties in Lekkerkerk en Stolwijk niet zomaar afschrijven”, lichtte Anthony Tom namens de ChristenUnie toe.

“Door deze toevoeging kunnen we later dit jaar, als hopelijk de uit de pan gerezen bouwkosten weer een beetje tot rust zijn gekomen, een beter onderbouwd besluit nemen”, voegde Irma Bultman namens mede-indiener CDA toe. Vervolgens: “We zijn niet per definitie tegen een nieuw gemeentehuis, maar zien ook de nodige open eindjes. 25 Miljoen euro (de verwachte kostprijs van een gemeentehuis, red.) is een forse investering. Er zijn voldoende voorbeelden waarbij dergelijke projecten miljoenen euro’s duurder werden dan begroot.”

De reden waarom de gemeentekantoren in Schoonhoven en Bergambacht niet bij het onderzoek worden betrokken is dat deze (oude) gebouwen slecht scoren op het gebied van duurzaamheid, namelijk label F. 

Voorstander
VGBK, de VVD, D66 en Pro Krimpenerwaard zijn vooralsnog voorstander van nieuwbouw. Pascal van der Hek namens eerstgenoemde fractie: “Centrale huisvesting biedt een oplossing voor vele jaren. De duurzaamheidsdoelstelling wordt gehaald, het ambtelijk apparaat kan efficiënt werken en de jaarlijkse exploitatiekosten gaan omlaag. Daarmee kunnen we dit voorstel verdedigen. De vier huidige locaties kunnen worden ingezet voor sociale woningbouw, waarbij we in Lekkerkkerk zelfs kunnen kijken naar een combinatie met een dorpshuisfunctie.”

Risico
De afweging die Jan Verburg (SGP) maakte, sloeg de andere kant op. Ook hij zag de voordelen van een nieuw gemeentekantoor, maar vond het risico in deze onzekere tijd te groot. “Een budgetoverschrijding met de huidige bouwprijzen is zo gemaakt. En welk signaal geven we met een dergelijke investering af aan onze inwoners? Zij gooien ook hun huis niet plat, maar isoleren het of nemen zonnepanelen om hun woning duurzamer te maken. Datzelfde willen we doen met de bestaande gemeentekantoren: breng ze op energielabel C, voor zover ze dat al niet zijn. Daarmee winnen we tijd en kunnen we sparen om op termijn eventueel alsnog een duurzaam nieuw gemeentehuis te bekostigen. “

Ook Cees van der Graaf (PvdA) ging niet akkoord. “Het afbreken van de huidige kantoren, die onlangs ook nog eens flink zijn verbouwd, is niet duurzaam te noemen.” Jan-Cees Hoftijzer (Lokaal op 1): “We hebben met dit voorstel geworsteld, maar eigenlijk is er geen slechter moment voor een dergelijke investering dan nu.” 

Investering
Wethouder Leon de Wit vond het niet reëel om te spreken over kapitaalvernietiging in verband met het eventueel afstoten van de huidige vier gemeentekantoren, nadat ze enkele jaren geleden nog zijn gerenoveerd: “Ik zou het eerder een investering willen noemen. We hebben er een aantal jaren dankbaar gebruik van gemaakt en konden destijds de flink aangescherpte duurzaamheidseisen niet voorzien. We willen de bestaande locaties herontwikkelen voor (sociale) woningbouw. Daarnaast denken we er aan om van het stadhuis in Schoonhoven een ceremonieel centrum te maken. Er kunnen exposities worden gehouden en ontvangsten plaatsvinden. Een soort visitekaartje van de gemeente.” 

B&W verwacht de uitkomst van de verkenning eind dit jaar te kunnen presenteren.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier