Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang.
• De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. (Foto: Floris Bakker)

Centrumontwikkeling Stolwijk wacht op groen licht

  •   keer gelezen

STOLWIJK • Bij groen licht van de gemeenteraad wordt de realisatie van 35 woningen (waarvan 22 sociale huurwoningen) en een nieuwe brandweerkazerne in het centrum van Stolwijk realiteit.


Het zou het sluitstuk betekenen van een jarenlange voorbereiding, die gepaard ging met diverse hoofdbrekens. Zo was de brandweerkazerne eerst op een andere locatie (Poort van Stolwijk) voorzien, maar kwam men daar op terug. Dat bleek praktisch gezien niet handig.

Verrommeld
‘Het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk is al jarenlang verrommeld en beperkt in gebruik’, meldt B&W in het voorstel aan de gemeenteraad. ‘De reeds gesloopte woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en de gemeentewerf is ook al langere tijd niet meer in gebruik. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan kan op deze centraal gelegen plek nog dit jaar gestart worden met de eerste bouwwerkzaamheden. Hiermee wordt de uitstraling van dit gebied aanzienlijk verbeterd en komen er woningen voor diverse doelgroepen beschikbaar nabij het centrum van Stolwijk’.

B&W meldt tijdens de terinzagelegging van het plan veel reacties te hebben gehad van woningzoekenden: ‘Dit geeft aan dat de behoefte aan de geplande woningen groot is. Het draagvlak voor het plan in de omgeving blijkt uit het feit dat er geen negatieve signalen zijn gekomen van omwonenden of nabijgelegen bedrijven en winkeliers’. 

Er werd één zienswijze ingediend, maar die heeft volgens B&W niet geleid tot wijzigingen. 

Samenwerking
De ontwikkeling van het plan gebeurt op gemeentegrond en op gronden van Groen Wonen Vlist. Beide partijen hebben volgens B&W in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de benodigde grondtransacties en de kostenbijdrage aan het project.

De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat het resultaat op de grondexploitatie voor de gemeente minimaal budgettair neutraal moet zijn. Die doelstelling wordt niet gehaald (min 135.000 euro), omdat de gronden niet voldoende opbrengen om alle kosten te kunnen dekken. De kosten zijn opgelopen vanwege onder andere de vereiste bodemsanering en archeologisch veldonderzoek. 

Sociale huurwoningen
De gemeente kiest bewust voor voldoende sociale huurwoningen in plaats van een financieel aantrekkelijk plan met meer koopwoningen. ‘Een grotere woningdichtheid op deze locatie is eveneens niet gewenst in verband met de stedenbouwkundige aansluiting op de ‘dorpse maat’ en schaal van Stolwijk. Daarnaast is er in het participatieproces tegemoet gekomen aan de wens voor extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van het centrum van Stolwijk, waarmee er ook minder ruimte is voor woningen’.

Na bespreking in de adviescommissie (dinsdag 25 mei) dient de gemeenteraad op 1 juni de knoop door te hakken. 

Start
Nog dit jaar (in het laatste kwartaal van 2021) kan dan gestart worden met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en mogelijk de eerste woningen aan de Bovenkerkseweg. In 2022 en 2023 worden gefaseerd de overige woningen gebouwd.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier