Weg naar vuurwerkvrije gemeente vol met hobbels
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: nl.123rf.com

Weg naar vuurwerkvrije gemeente vol met hobbels

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Krimpenerwaard wil graag vuurwerkvrij worden. De weg er naartoe is vol met hobbels, zo bleek dinsdagavond tijdens een uitgebreide discussie in de adviescommissie.


Over het doel zijn de verschillende fracties het wel eens: Krimpenerwaard moet een vuurwerkvrije maar vooral veilige gemeente tijdens de jaarwisseling worden. Alleen de genoemde deadline van 2022-2023 als eerste vuurwerkvrije jaarwisseling is niet realistisch. 

Zo oordeelde in ieder geval portefeuillehouder Roel Cazemier: “Regeren is niet alleen vooruitzien, maar ook de kunst van het haalbare. Denk aan de handhaving, maar ook de consequenties van een verbod tot het verkopen van vuurwerk binnen de gemeente. Het zou zeker leiden tot financiële claims vanuit de vuurwerkhandel. Mijn advies: wacht landelijke ontwikkelingen af, creëer draagvlak onder de bevolking en kom dan -als de tijd rijp is- met een gedragen verbod”, aldus de burgemeester.

Onzin
Dat ging er bij de indieners van de motie -SGP en D66- niet in. Beide fractievertegenwoordigers -Verburg (SGP) en Van de Lagemaat (D66)- wezen op het in november 2019 breed gedragen voorstel vanuit de gemeenteraad, maar vooral op de jaarlijkse hoeveelheid gewonden en doden vanwege vuurwerk, overige calamiteiten en de oproep van hulpverleners om vuurwerk te verbieden.

“Stel dat een andere feestdag, neem Koningsdag, tot deze excessen zou leiden, dan zou ieder weldenkend mens toch zeggen: ‘stop met die onzin”, aldus Van de Lagemaat.

Pleidooi
Eerder op de avond hield vuurwerkhandelaar Erik Bennink, die zes jaar geleden met een vriend ‘Kaboom Vuurwerk’ in Gouderak begon, een vurig pleidooi tot de politiek om zich vooral tegen illegaal vuurwerk te keren.

“Als Krimpenerwaard een vuurwerkvrije gemeente wil worden, is dat niet het einde van het afsteken van vuurwerk binnen de gemeentegrenzen. Dan halen inwoners toch gewoon het vuurwerk in omliggende gemeenten dan wel illegaal vuurwerk?”

Vervolgens: “De vuurwerkbranche heeft met de overheid geïnvesteerd om de veiligheid rondom vuurwerk te verhogen. Schade door vandalisme blijkt vooral afkomstig van illegaal vuurwerk. Ik vraag u dan ook om als gemeente niet voorop te lopen met een niet te handhaven afsteekverbod, maar laten we ons samen inspannen om illegaal vuurwerk tegen te gaan.” 

Hij werd daarin gesteund door de tweede inspreker en collega, mevr. S. Opschoor, van Rixoort Vuurwerk te Lekkerkerk.

Bühne
Aris Maat, wiens partij de PvdA afgelopen jaar tegen de motie had gestemd, kon zich daar in vinden: “Deze motie is voor de bühne. Laten we niet vooruitlopen op de muziek. Het verbieden van vuurwerk betekent nog niet dat het verdwijnt uit onze gemeenschap. Zet in op vuurwerkvrije zones, dat zet meer zoden aan de dijk.”

Peter Gabeler (Lokaal op 1): “Vuurwerk is leuk en een traditie. De veiligheid is in het geding door illegaal vuurwerk. Met de motie nemen we te grote stappen.”

Roken
Het leidde tot hoofdschudden bij de pleitbezorgers van de motie. “Roken was ooit ook een traditie, maar dat wil nog niet zeggen dat we het moeten handhaven”, aldus Jan Verburg (SGP).

Beiden zagen echter de brede steun voor de motie destijds wegebben en baalden van het in hun ogen te lakse plan van aanpak vanuit het college.

Het voorstel van Wisja Pannekoek (Waard 18) om de discussie na de komende jaarwisseling voort te zetten, werd omarmd. Oud en nieuw 2020-2021 wordt als pilot gezien, omdat de verkoop van vuurwerk vanwege corona immers nu ook aan banden is gelegd. Wordt vervolgd in februari.

Carbid
Carbidschieten is in de gemeente Krimpenerwaard wel toegestaan komend oud en nieuw. Op verzoek legde burgemeester Roel Cazemier nog een keer de spelregels uit: “Alleen op oudejaarsdag van 10.00 uur tot zonsondergang. Er moet melding van gedaan worden bij de gemeente, uiterlijk veertien dagen voorafgaand, en het dient uiteraard coronaproof te gebeuren, conform de bepalingen die dan gelden.”

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier