Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Bedreigde weidevogel de grutto.
• Bedreigde weidevogel de grutto. (Foto: aangeleverd)

1,4 Miljoen voor bedreigde weidevogels

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard is blij dat de provincie Zuid-Holland voor volgend jaar 1,4 miljoen euro beschikbaar stelt voor verbetering van het leefgebied van weidevogels. Joke Colijn namens de werkgroep: “Dit is een continuering van het huidige succesvolle programma. Voor de periode na 2021 wordt gezocht naar structurele financiering.”


Het geld is volgens Colijn hard nodig, omdat de vogelpopulatie de laatste jaren sterk is afgenomen: “De ambitie is die trend te keren en te zorgen dat er over zes jaar weer een grote, gezonde en vitale groep weidevogels leeft in Zuid-Holland. Om deze ambitie waar te maken hebben agrarische collectieven, vrijwilligers, natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland de handen ineen geslagen.”

Uitsterven
Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken en tientallen andere vogelsoorten komen steeds minder voor in Zuid-Holland. Deze boerenlandvogels leven, broeden en zoeken hun voedsel veelal in uitgestrekte, natte en kruidenrijke graslanden en akkers.

Door onder meer stadsuitbreiding, grootschalig en intensief gebruik van landbouwgrond en natuurlijke vijanden, zoals de vos en de kraai, worden diverse boerenlandvogels met uitsterven bedreigd. Daarom werd twee jaar geleden het ambitieuze Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 opgesteld.

Pakket
Een pakket maatregelen, gedragen door de provincie, moet ertoe leiden dat de meeste populaties vanaf 2022 weer toenemen.

Colijn: “Voor een aantrekkelijk leefgebied worden in zowel natuur- als landbouwgebieden aanpassingen gedaan. Denk aan het creëren van uitgestrekte natte en graslanden met kruiden, rijk aan insecten en wormen. Dit gebeurt door onder meer het waterpeil in het voorjaar te verhogen en met een afgestemd mozaïek van beweide graslanden en hooilanden met een late maaidatum. Maar ook de wijze van bemesting, het beschermen van nesten en het ongeschikt maken van de weidevogelgebieden voor predatoren is van belang.” 

Natuurbeheerders en agrariërs zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van de gebiedsinrichting. Weidevogelvrijwilligers zetten zich met steun van De Groene Motor in om meer weidevogels te beschermen en te monitoren. In kansrijke gebieden komt vijf tot tien procent ‘groenblauwe dooradering’ voor de dieren. In akkerbouwgebieden dienen bredere akkerranden en gerichte maatregelen voor de patrijs bij te dragen aan een goed resultaat. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. De financiële bijdrage van de provincie komt deels ten goede aan trainingen en materialen voor hen.

Colijn: “Een brede coalitie van organisaties zet gezamenlijk de schouders onder dit actieplan, dat over zes jaar moet leiden tot een rijke en vitale populatie boerenlandvogels in Zuid-Holland.”

Meer informatie: www.nvwk.nl en op www.zelfdoeninzh.nl

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier