Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; &#39;ANPR-controle&#39;.</p>

• 'ANPR-controle'.

(Archieffoto: AS Media)

Krimpenerwaard plaatst ANPR-palen ter verhoging veiligheid

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Er worden drie kentekenherkenningspalen op toegangswegen naar de gemeente krimpenerwaard geplaatst. Een voorstel van VVD, ChristenUnie, CDA en Waard 18 hiertoe werd in de begrotingsvergadering (dinsdag) bekrachtigd.


De camera’s, officieel Automatic Number Plate Recognition (ANPR-palen), lezen kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Deze worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.

Wens
De politie in de Krimpenerwaard sprak tijdens de jaarlijkse briefing tussen politie, brandweer en ambulance de wens uit om te beschikken over drie van deze camera’s. Dit zou de veiligheid in deze regio ten goede komen. De politie kan dan bijvoorbeeld onderzoeken of de auto van een verdachte tijdens bijvoorbeeld een inbraak aanwezig is geweest in het gebied. Dit draagt bij aan het sneller en beter oplossen van misdrijven.

Omdat de politie zelf geen budget voor dergelijke zaken heeft, legde het de wens bij de gemeente neer. De kosten voor de aanschaf van drie palen bedraagt 75.000 euro. De indieners van het amendement, later omgezet in een motie, vonden dekking in de begrotingssubsidie aan de Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie en -eventueel- uit het begrotingsoverschot.

‘Aangezien het bestuur van de Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie haar taken heeft beëindigd en wethouder Vente aangaf dat de promotie van de Krimpenerwaard ook op een efficiëntere manier kan plaatsvinden, is er ruimte in dat budget’, aldus de indieners.

Krimpenerwaard-breed
VGBK steunde de motie, zij het dat deze fractie dit eerder als een begin zag. Zij vinden plaatsing van drie palen eigenlijk te weinig.

Fractievoorzitter Willem Schoof: “Er zijn ruim tien toegangswegen naar onze gemeente. Als je het doet, doe het dan goed, liefst in samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dat vergroot de pakkans. Overigens vinden we niet dat de kosten geheel voor rekening van de gemeente moeten komen. Ook justitie dient bij te dragen.”

Andere moties/amendementen die dinsdag tijdens de begrotingsraad werden aangenomen dan wel werden overgenomen door het college:

‘Niet Alleen’ (motie van CU, CDA, SGP en Waard 18): de gemeente Krimpenerwaard sluit zich aan bij #Niet Alleen-initiatieven. 

Veel mensen ervaren door de coronamaatregelen gevoelens van eenzaamheid, moedeloosheid en depressiviteit. Landelijk maatschappelijke organisaties en kerken hebben de handen ineen geslagen om hulp te bieden, zodat kwetsbare mensen ervaren dat ze er niet alleen voor staan.

Lagerhuis-debat op middelbare scholen (motie van CU, VVD, VGBK, CDA, D66 en Waard 18): Dit is een project om ook middelbare scholieren bij de plaatselijke politiek te betrekken. Voor andere doelgroepen is al iets op dit gebied, zoals ‘Democracity’ voor de basisschoolleerlingen en een masterclass voor jongeren rond de twintig (die met vijftig aanmeldingen een succes is). 

‘Er is door onze jonge inwoners duidelijk interesse in de plaatselijke politiek. Alleen voor middelbare scholieren hebben we nog geen activiteit om hen bij de politiek te betrekken en hun mening te horen. Een lagerhuisdebat zou in die leemte kunnen voorzien’, aldus de indieners.

‘Financiële scenario’s’ (SGP): het college wordt opgedragen met enkele financiële scenario’s te komen om de begroting verder op orde te krijgen. 

‘Als gevolg van de coronacrisis en overschrijdingen in het sociaal domein kampt de gemeente Krimpenerwaard met forse financiële uitdagingen. De gemeenteraad moet tijdig en volledig meegenomen worden in structurele oplossingen om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Doel is het behoud van onze voorzieningen’, aldus indiener Jan Willem van der Ham over de motie, die breed werd ondersteund door de gemeenteraad.

• Schrappen van de extra verhoging (12,8%) van de lijkbezorgingsrechten (amendement van CU en SGP).

‘Gemeente Krimpenerwaard is vanwege de slappe ondergrond en de daaruit voortvloeiende kosten een dure gemeente met betrekking tot begraven’, lichtte Ton van Dorp (CU) toe. ‘Begraven is een basisvoorziening en moet voor iedereen haalbaar zijn. Daarom gaat er wat ons betreft een streep door de eenmalige verhoging in 2021 van het tarief lijkbezorgingsrechten’. De motie werd met een stemverhouding van 22-4 aangenomen.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier