Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Stockfoto

Zorgen om financiële situatie gemeente Krimpenerwaard

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De financiële ontwikkelingen bij de jeugdzorg en ouderenzorg (Wmo) in de gemeente Krimpenerwaard zijn zorgelijk. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.


Dit was maandag de boodschap van het college van B&W van Krimpenerwaard aan de gemeenteraad.

Het college verwacht in 2020 een toename van de lasten: voor de jeugdzorg 1,7 miljoen en voor de Wmo bijna 700.000 euro meer dan begroot was: 'In 2019 waren de lasten bij de jeugdzorg al met 23% gestegen ten opzichte van 2018', stelt het college. 'De verwachte toename in de jeugdzorg in 2020 wordt nu geschat op 13% (ten opzichte van de jeugdzorglast over 2019). De komende maanden wordt duidelijk of deze afvlakkende trend zich voortzet tot eind 2020.

Opgave
De toename van deze lasten stellen het college en de raad voor de moeilijke opgave om de begroting voor 2021 en latere jaren sluitend te krijgen.

B&W: 'Waarschijnlijk moet de gemeente zelf incidenteel een deel van de lastenstijging dekken. Dat lukt niet voor de langere termijn. Zeker gezien de verwachte lastenontwikkeling bij de jeugd- en ouderenzorg. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden'.

Gedeelde zorg
Veel gemeenten hebben grote financiële zorgen over de jeugd- en ouderenzorg. Krimpenerwaard heeft in juni het voortouw genomen om samen met regio-gemeenten een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen over deze problematiek.

Hierin werd aangegeven dat het voor veel gemeenten al lastig was om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. 

B&W: 'De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De regio-gemeenten Midden-Holland gaven in de brief aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen. Inmiddels hebben meer dan honderd gemeenten verspreid over het hele land de Tweede Kamer opgeroepen om te komen met structurele oplossingen'.

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier