Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Raadhuis Krimpen aan den IJssel.
• Raadhuis Krimpen aan den IJssel. (Foto: Floris Bakker)

Oppositiepartijen in Krimpense raad slaan handreiking coalitie af

  •   489 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • De coalitie reikte donderdagavond Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen en D66 nadrukkelijk de hand, maar die werd afgeslagen.

Normaal is de beëdiging van drie nieuwe wethouders reden voor een feestje. De oppositiefracties waren donderdag echter duidelijk niet in een feeststemming. Zij dienden aan het eind van de raadsvergadering een motie van afkeuring in tegen zittend VVD-wethouder Anthon Timm. Die had verzuimd zijn ontslag in te dienen en zou nauw betrokken zijn geweest bij het formeren van een nieuwe coalitie tussen SGP, CDA, PvdA, CU, VVD en Krimpens Belang. Door zijn aanblijven zou de raad geen kans hebben gehad om over zijn benoeming te stemmen, zo redeneerde Jeffrey van der Elst (Leefbaar Krimpen). "Het is nu niet duidelijk of Timm unaniem draagvlak heeft bij de gehele raad."

Grote bom
Gerrit-Jan Miedema (CDA) was verbijsterd over de actie van de oppositiepartijen. "Dit is niet een klein bommetje, dit is een grote bom", verklaarde hij. Over de timing was hij evenmin te spreken. "We hebben vanavond scherp met elkaar gedebatteerd, maar wel in een goede sfeer. En nu wordt er, zonder enige voorbereiding, deze motie ingediend. Zeer teleurstellend." Reinier Cornet (CU) vond het te ver gaan dat de motie al werd ingediend, voordat er was gesproken met de wethouder. Net als veel andere raadsleden riep hij de indieners op de motie terug te trekken. 

Timm zelf reageerde nuchter op de motie. Hij liet weten dat hij de afgelopen maanden afstand had genomen van het formatieproces. Hij had ook informatie ingewonnen over het wel of niet ontslag nemen. "De conclusie was dat het niet zinvol was geweest. Je zou dan 's morgens ontslag nemen om 's avonds weer benoemd te worden. Het had me waarschijnlijk wel twee bossen bloemen opgeleverd: één bij m'n afscheid en één na mijn aanstelling."

Trieste dag
De motie haalde het niet, maar het indienen ervan was tekenend voor de verhoudingen binnen de gemeenteraad. Stem van Krimpen, D66 en Leefbaar Krimpen staan ver van de zes coalitiepartijen. De fractievoorzitters oordeelden ook hard over het net gesloten coalitieakkoord. Larry Köster (D66) sprak van een trieste dag. "De weg naar een 'Kleurrijk Krimpen' waar ieder individu zijn of haar leven zelf mag inrichten, is ingestort. In plaats daarvan slaan we nu een weg in met een sterk orthodox-christelijke kijk op het leven."

Wilco Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen) meende dat het is gedaan met de zondagsvrijheid waar zijn partij tien jaar lang voor heeft gestreden. Hij miste de aandacht voor de grote financiële problemen waarin de gemeente verkeert en zette ook vraagtekens bij het streven van de coalitie om verbinding te zoeken met de oppositiefracties. "Ik lees het woord 'verbinding' elf keer in het akkoord, maar nergens staat hoe die verbinding tot stand moet komen."

Jeffrey van der Elst (Leefbaar Krimpen) verbaasde zich over het feit dat een partij als de VVD ja heeft gezegd tegen zondagsrust als leidend principe voor deze coalitie. Net als Köster en Slotboom-Zeedijk vindt ook hij dat de SGP een veel te zware stempel heeft gedrukt op het coalitieakkoord.

SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven wilde daar niet al te diep op in gaan. "Ja, wij bedrijven politiek vanuit Bijbelse normen en waarden. Wij hanteren altijd de drie c's: christelijk, constructief en consistent. Vanuit deze houding hebben wij de gesprekken gevoerd. Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben blij dat we er met elkaar uit zijn gekomen"

Bestuurbaar
Van Tienhoven stond zeker niet te juichen toen in december vorig jaar de coalitie van D66, VVD, Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen klapte. "Het was een scenario waar wij niet op waren voorbereid. Tegelijkertijd voelen wij als SGP de verantwoordelijkheid om Krimpen bestuurbaar te houden."

De coalitiepartijen deden hun best om de oppositie erbij te betrekken. Zo merkte Saskia Bijl (Krimpens Belang) op dat er ook heel bewust voor is gekozen om niet alles 'dicht te regelen' in het coalitieakkoord. Miedema riep de oppositiepartijen op om samen te werken. "Laten we niet focussen op de verschillen, maar kijken naar de overeenkomsten die we hebben."

Sharon Tollenaar (VVD) verklaarde het jammer te vinden dat Stem van Krimpen, D66 en Leefbaar Krimpen zoveel nadruk leggen op het aspect van de zondagsrust. "Voorlopig verandert er helemaal niets en blijven de winkels gewoon open op deze dag. Onze aandacht moet gaan naar zaken die er écht toe doen in deze moeilijke tijd. Naar Krimpense bedrijven die het lastig hebben en mensen moeten ontslaan, naar gezinnen die plotseling afhankelijk zijn van liefdadigheid en naar jongeren met een diploma die aan moeten kloppen bij het werkplein. En naar ouderen die letterlijk ziek worden van eenzaamheid."

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }