Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Broedende zwarte stern op een nestvlotje.
• Broedende zwarte stern op een nestvlotje. (Foto: Roel Botter)

Drijvende schermen geplaatst rondom nesten zwarte stern in Krimpenerwaard

  •   247 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Om hun nesten te beschermen tegen marterachtigen heeft Vogelbescherming Nederland als proef twee drijvende schermen geplaatst in een zwarte stern kolonie in de Krimpenerwaard.  

Van oudsher is de Krimpenerwaard een toplocatie voor de zwarte stern in Nederland. Er broeden ongeveer 170 paar zwarte sternen, zo'n 12 procent van de landelijke populatie.

Krabbenscheer
Het aantal zwarte sterns neemt al decennialang sterk af. Dit komt onder meer door een drastische afname van krabbenscheer in sloten in het agrarisch gebied waarop de sterns altijd hun nestjes bouwden.

Tegenwoordig broeden veel zwarte sterns op kunstmatige nestvlotjes die door vrijwilligers in sloten worden uitgezet. De vogels maken daar dankbaar gebruik van. Zo weten ze toch hun kuikens groot te brengen.  De aantallen nemen sinds 2004 weer licht toe. Desondanks staat de zwarte stern nog altijd als bedreigd op de Rode Lijst. 

Een groot knelpunt is de hoge predatie tijdens de broedperiode door kleine marterachtigen zoals hermelijn en bunzing. De marters zwemmen naar de nestvlotjes en kunnen in één of twee nachten alle nestjes in een zware sternkolonie leegroven. Ook volwassen sterns zijn af en toe slachtoffer.

Camera's
Als proef zijn er nu twee drijvende schermen geplaatst rondom vier nesten in een zwarte stern kolonie. Het drijvende scherm moet de zwemmende marters tegenhouden, het is zodanig ontworpen dat ze er niet tegenop kunnen klimmen. Bij de schermen zijn camera's geplaatst. Dit om nauwkeurig te kunnen volgen of de schermen werken.  

Aan het eind van dit broedseizoen is duidelijk of de schermen ook daadwerkelijk hun werk hebben gedaan. Vogelbescherming Nederland, dat het project uitvoert in samenwerking met Jan van der Winden Ecology, Soontiëns Ecology en het Zuid-Hollands landschap, zal het resultaat delen met alle terreinbeheerders van zwarte stern kolonies in Nederland. 

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }