Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De uitbreiding van Gouderak moet komen aan de oostkant van het dorp.
• De uitbreiding van Gouderak moet komen aan de oostkant van het dorp. (Foto: )

Mogelijk meer woningen in Gouderak

  •   keer gelezen

GOUDERAK • Er komen mogelijk veel meer woningen in Gouderak dan de zestig die de gemeente Krimpenerwaard in haar woonvisie heeft opgenomen.


Dat verklaarde wethouder Leon de Wit dinsdagavond na vragen van raadslid Wisja Pannekoek (Waard18). Die vond het vreemd dat er op 12 hectare aan het oosten van het dorp een voorkeursrecht is gevestigd. "Dat lijkt me iets teveel van het goede voor zestig woningen."

De Wit wees op de 3.000 woningen die er tot 2030 bijkomen in de gemeente Krimpenerwaard. Per kern is aangegeven hoeveel woningen er worden gebouwd. "Zo'n 500 woningen willen we pas in een later stadium verdelen. Die komen op plekken waar ze het meest nodig zijn. Gouderak kan wel een impuls gebruiken, dus zou het goed kunnen dat er in die kern meer bouwen. Daar komt bij dat er ook ruimte nodig is voor sport- en maatschappelijke voorzieningen."

Geen bouwplannen
Hij benadrukte dat er nog geen concrete bouwplannen klaarliggen. Wel stemde de gemeenteraad, op advies van het college van b en w, in met het voorstel om een voorkeursrecht te laten vestigen. Dit om prijsstijgingen te voorkomen. Als grondeigenaren hun percelen willen verkopen, zijn ze verplicht die eerst aan de gemeente te koop aan te bieden.

Een aantal grondeigenaren kwam in verzet, maar de commissie bezwaarschriften schoof hun bezwaren terzijde. Daar kon de raadscommissie dinsdag mee instemmen. Wel klonk er kritiek op de communicatie richting bezwaarmakers. "Sommigen van hen kregen een onduidelijke brief of helemaal geen brief. Anderen werden weer niet teruggebeld. Dat is niet goed", aldus Peter Klerk (SGP). De Wit erkende dat de communicatie beter had gekund. "Dit was wel een leermomentje."

Blij
Ben Schamper van Gemeente Belang Krimpenerwaard is blij met de ontwikkelingen in Gouderak. "Er is veel behoefte aan woningen, dus ik kan hier alleen maar heel blij van worden." Schamper, die zelf al jaren in Gouderak woont, waarschuwde al eerder al voor de leefbaarheid in het dorp. Die staat onder druk door een krimpend aantal inwoners. Scholen, winkels en verenigingen krijgen het daardoor steeds moeilijker. "Daarom is het belangrijk dat we gaan bouwen, vooral voor starters."

Pro Krimpenerwaard is wat minder gecharmeerd van de beoogde uitbreiding. Ad Struijs vreest een aantasting van de groene buffer rond het dorp. Een aantal inwoners is het daarmee eens. Eind vorig jaar lieten zij tijdens een raadsvergadering weten niet per definitie tegen een uitbreiding van Gouderak te zijn, 'maar wel tegen een uitbreiding die voorbijgaat aan belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden', zo liet een inspreker namens een kleine honderd inwoners weten.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5