Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Lezers schrijven: afsluiten gebied rondom de Vlist voor motorrijders ongewenst

  •   keer gelezen

Bij het lezen van Het Kontakt van 25 februari werd ik getroffen door een artikel met als kop:  'Gebied rond de Vlist afsluiten voor motoren'.


Hierin maakte de Actiegroep Geluidsoverlast Motoren bekend dat zij het gemeentebestuur van Krimpenerwaard wil vragen om te komen tot afsluiting van het gebied rondom het riviertje Vlist voor motoren in de weekeinden tussen 1 maart en 30 september.

Ik herinner mij nog de start van genoemde actiegroep in 2019 met als slogan: 'Van harte welkom, maar mag het iets zachter?' Borden met dit opschrift werden geplaatst op diverse plaatsen in de Krimpenerwaard. Deze werkwijze sprak mij aan, omdat op een uiterst correcte manier een beroep werd gedaan op het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokken motorrijders.

Nu wil men dus een weekendafsluiting rondom de Vlist. Dit staat mij niet aan, omdat hiermee alle motorrijders worden uitgesloten van het gebruik van de Vlisterdijk in de weekenden. De Actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen maakt hierbij gebruik van onjuiste argumenten. Allereerst  dat in een stiltegebied het geluid gedurende het grootste deel van de tijd de 40 decibel niet mag overstijgen. Aangezien het passeren van een groep motoren slechts van korte duur is, en het geluid zich ook nog eens verplaatst, kan er van het overstijgen van de geluidsnorm zoals bedoeld in de regelgeving Stiltegebied geen sprake zijn. Het overschrijden van de wettelijk vastgelegde geluidsnorm voor de individuele motorrijder kan door de politie worden gehandhaafd.

De Actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen maakt  melding van het feit dat er tegenwoordig colonnes –'soms wel honderd motoren achter elkaar'- passeren, waarbij het ronkende geluid door de gehele buurt zou galmen. Als gevolg van vorenstaande zou het wel oorlogsgebied lijken. Ik vind deze stellingname schromelijk overdreven, onwerkelijk en ongepast.

Gezien de intensiteit -voor zowel de tijdsduur als frequentie, eenmaal per week- van de door de actiegroep aangevoerde geluidsoverlast vind ik het verwerpelijk dat dit naar hun mening kan leiden tot stress en andere gezondheidsklachten bij omwonenden.

Omdat voor mij niet inzichtelijk is hoeveel omwonenden van de Vlist hebben deelgenomen aan de enquête van de actiegroep is het ook ongewis of het verzoek om afsluiting gerechtvaardigd is.

De door de actiegroep voorgestelde omleidingsroute via Haastrecht, Gouda, Stolwijk en Bergambacht naar Schoonhoven geeft aan dat zij geen enkele affiniteit heeft met het recreatief motorrijden.

Leen Molenaar, 
Willem Alexanderstraat 12,
Vlist.

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5