Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Liesbeth Augustijn, geflankeerd door Janneke van Tol en Gerrit de Koster.
• Liesbeth Augustijn, geflankeerd door Janneke van Tol en Gerrit de Koster.

Lekkerkerkse basisscholen gaan fuseren

  •   2437 keer gelezen

LEKKERKERK • De Lekkerkerkse openbare basisscholen Het Schateiland en de Prins Bernhard gaan met ingang van het nieuwe schooljaar fuseren. Het personeel van beide scholen, de medezeggenschapsraden en de ouders zijn afgelopen week ingelicht.

Kort voor de zomervakantie maakte Onderwijs Primair (de organisatie waaronder alle openbare basisscholen in gemeente Krimpenerwaard ressorteren) bekend dat zij de Prins Bernhardschool op termijn zou sluiten als reguliere basisschool. Er was onvoldoende instroom, zo luidde de uitleg. De 45 leerlingen mochten hun schooltijd op de 'PB' nog volmaken, voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 was de verwachting dat dit ook op locatie Schuwacht zou kunnen, maar nieuwe (onderbouw)leerlingen) zouden niet meer worden aangenomen.

Expertisecentrum
Plan was om de school om te vormen tot een expertisecentrum, dat te zijner tijd verplaatst zou worden naar een centrale plek in de Krimpenerwaard. Daar is nu een streep door gezet. "Door de fusie met Het Schateiland kunnen de leerlingen van de Prins Bernhardschool in een eigenstandige en kleinschalige setting verder met twee vertrouwde leerkrachten in een eigen lokaal", vertelt Liesbeth Augustijn, bestuurder van Onderwijs Primair. "De leerkrachten die niet meeverhuizen naar de nieuwe locatie bieden we binnen onze organisatie een werkplek aan."

"We hopen dat uiteindelijk de elf kinderen die na de zomer nog op de Prins Bernhardschool zitten de overstap naar het nieuwe gebouw gaan maken", zegt Janneke van Tol, directeur van deze school. "Het gaat om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Ze zijn gebaat bij kleine groepen, structuur, duidelijkheid en niet te veel prikkels. We verwachten zonder meer dat ze in een setting binnen Het Schateiland uitstekend op hun plek zijn. Bovendien zorgt de fusie er voor dat er vanuit het rijk geld vrij komt dat besteed gaat worden aan onderwijs en zorg voor deze groep. Zou een fusie niet plaatsvinden, dan loop je ook die zo broodnodige bijdrage mis."

Hybride organisatie
Schateiland-directeur Gerrit de Koster juicht de komst van de Prins Bernhardschool-leerlingen toe. "Het is goed dat we binnen onze schoolmuren ruimte bieden voor deze kinderen. Dat levert een hybride organisatie op waar we als teams gebruik kunnen maken van elkaars kennis en vaardigheden. Dat is uiteindelijk in het belang van elk kind. Ik zag toen bekend werd gemaakt dat de Prins Bernhardschool op termijn zou sluiten, diverse geëmotioneerde ouders. Die kunnen we met deze nieuwe constructie wellicht weer gelukkig maken. We hebben nu in ieder geval de instrumenten om dat te doen."

Onderwijs Primair heeft inmiddels haar wens om tot een centraal gelegen expertisecentrum ten behoeve van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, laten varen. "Een opzet zoals nu in Het Schateiland is komt daarvoor in de plaats", zegt Liesbeth Augustijn. "Mogelijk gaan ook andere basisscholen binnen onze koepel op termijn een hybride opzet krijgen, zodat we de expertise kunnen spreiden."

Het gebouw van de Prins Bernhardschool wordt door Onderwijs Primair met ingang van schooljaar 2020-2021 'teruggegeven' aan de eigenaar: de gemeente Krimpenerwaard. Buurtbewoners uit Schuwacht die nu nog voor bijvoorbeeld een vergadering gebruik maken van het pand, zijn welkom om dat na de zomer in Het Schateiland te komen doen.

Jan Timmer

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }