Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De onderhoudsstrook achter de woningen aan de Laan van Lezoux is bij de tuinen getrokken.
• De onderhoudsstrook achter de woningen aan de Laan van Lezoux is bij de tuinen getrokken. (Foto: Gemeente Lopik)

Lopik gaat 'landjepik' in kaart brengen

  •   2827 keer gelezen

LOPIK • Lopik gaat onderzoeken hoeveel gemeentegrond onrechtmatig in gebruik is genomen door particulieren en hoe hier mee om te gaan.

De gemeenteraad stelde afgelopen week unaniem een krediet van 25.000 euro ter beschikking voor een inventarisatie. Vanwege onvoldoende interne capaciteit wordt dit extern opgepakt. De gehele gemeente wordt geïnventariseerd aan de hand van luchtfoto's. Onduidelijke situaties worden ter plaatse bezocht.

De gemeente probeert verjaring -waardoor de gemeentegrond in eigendom overgaat- voor te zijn. Inwoners worden eventueel in de gelegenheid gesteld in bezit genomen gemeentegrond aan te kopen.

Illegaal
Yvonne Slob (eenmansfractie Hart voor Lopik) stemde tijdens de raadsvergadering in met het verlenen van het krediet, maar hamerde op de communicatie. "In het voorstel staat nu nog 'illegaal in gebruik genomen gemeentegrond'. Het is mensen echter niet altijd duidelijk dat ze onterecht gemeentegrond in bezit hebben. Als ze een huis kopen bijvoorbeeld, waar de erfgrens al zodanig was vastgelegd. Het woordje illegaal kan dan afstoten en de discussie verharden."

Verder wees ze op praktische problemen: "Deze inventarisatie kost nogal wat, maar hoeveel levert het op? Vooral als de kosten voor aankoop van de grond hoger zijn dan de notariskosten, zullen mensen zich wellicht bedenken."

Voor Bert de Leede (CU) was het duidelijk: "Wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Kortom, het is goed om inzichtelijk te krijgen welke grond van wie is. Vervolgens zullen we moeten handhaven."

Nick Kramer namens de VVD: "Het kan niet zo zijn dat je een hek om gemeentegrond zet en dat het daarmee van jou is. Dat is landjepik en daar moet tegenop getreden worden."

Onderhoudsstrook
De afgelopen jaren kreeg de gemeente veelvuldig verzoeken tot aankoop van gemeentegrond of werden situaties van ingebruikname van gemeentegrond gesignaleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Laan van Lezoux en Meester van Dijkelaan, waar een onderhoudsstrook met onderliggende persleiding van de gemeente door bewoners, al dan niet in overeenstemming met de gemeente, in gebruik is genomen als tuin. Voor de afhandeling van de hier ontstane situatie wordt een afzonderlijk collegevoorstel voorbereid.

Vooral bij de voorbereiding van projecten, de herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van het riool loopt de gemeente tegen illegaal grondgebruik aan. Hierdoor zijn bijvoorbeeld watergangen en rioolleidingen niet meer bereikbaar voor onderhoud.

Ook bij het realiseren van de Oost-West Fietsverbinding door de gemeente levert 'landjepik' problemen op. Bijvoorbeeld door grote hagen die -al dan niet gedeeltelijk- op gemeentegrond staan en de voortgang van het project belemmeren.

Bij de reconstructie van de Zuidzijdseweg werden tevens (meer dan veertig) van deze situaties geconstateerd. Dit varieert van het verschuiven van erfafscheidingen tot het inrichten van de berm als tuin dan wel parkeerplaats voor de auto.

Na de inventarisatie komen er regels voor wat betreft de afhandeling van aankoopverzoeken en handhaving.

De opbrengst van de verkoop van gemeentegrond wordt toegevoegd aan de algemene reserve en komt hierdoor in mindering op het bedrag voor de inventarisatie.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }