Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Begrotingsvergadering Krimpenerwaard: recordaantal moties en amendementen

  •   218 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Ondanks een recordaantal moties en amendementen is de begroting van Gemeente Krimpenerwaard voor volgend jaar nauwelijks bijgesteld.

De wethouders ontraadden dinsdagavond vrijwel alle voorstellen, misten dekking voor de voorstellen en zagen diverse oproepen om 'door te pakken' meer als ondersteuning dan kritiek op hun beleid. Daar was overigens in de raadzaal van Lekkerkerk een marathonzitting van bijna acht uur voor nodig.

Speldenprikken
Verder dan speldenprikken kwamen de partijen niet. Mogelijk had de recente tegenvaller van 1,1 miljoen bij de bekostiging van de jeugdzorg het college en de politieke vertegenwoordigers tot enige voorzichtigheid gemaand.

Ria Boere, verantwoordelijk voor de financiën, stelde dat de meerjarenbegroting er weliswaar gezond uitziet, maar dat positieve ontwikkelingen zomaar kunnen omslaan in zorgen. Ze sprak over 'dagkoersen': "Vanwege de slappe bodem kun je je in de gemeente Krimpenerwaard weinig veroorloven. Desalniettemin hebben we hebben vlees op de botten. Zolang we alles financieel kunnen opvangen, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet."

Toeristenbelasting
Niettemin wenste het college niet te tornen aan de forse toeristenbelasting en vond Boere de verhoging van de havengelden niet van dien aard 'dat de schippers uit Ouderkerk het vel over de oren wordt gehaald'.

Kostendekkendheid was het sleutelwoord, ook al zal daarbij meer helderheid worden verschaft over de berekening van de tarieven. Ze wil 'Schuttevaer' daar graag bij betrekken, omdat de schippers de haven van Ouderkerk vooralsnog mijden.

Ten aanzien van de ondernemers moet het college het nodige vertrouwen zien te herwinnen. Wethouder Jan Vente (economie) stelde vast dat de Krimpenerwaard in het klassement van ondernemersvriendelijkste gemeenten op de 248ste plaats staat. "Dat is voor een wethouder die met zijn vorige gemeente Bergambacht steeds in de top van Nederland bivakkeerde een hard gelag. Er is dus veel werk aan de winkel en hopelijk kunnen we met de Retailvisie enig wantrouwen wegnemen."

Politiesterkte
Burgemeester Roel Cazemier maakte zich zorgen over de politiesterkte en kondigde aan een zevende BOA in dienst te nemen, ook al is dat voorlopig voor een jaar. "Wellicht dat de raad zo tevreden is dat er meer geld vrijkomt voor handhaving."

Vuurwerkvrij zit er voorlopig om praktische redenen niet in. Niet alleen is het ondoenlijk om in elf kernen tussen Oud en Nieuw jongeren te verbaliseren, ook de verkopers van vuurwerk die de afgelopen jaren veel geld hebben geïnvesteerd in veilige opslagruimten mogen niet voor het blok worden gezet. In 2022 of 2023 zou een vuurwerkvrije gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dat werd met een motie van SGP en D66 vastgelegd.

Wethouder Bert Bening kreeg veel kritiek over de planning van de energietransitie. Volgens de SGP moet hij de bevolking mee laten praten over zaken, die straks op hen afkomen. "Men is bevreesd. Het signaal in de regio is belangrijk om voortgang te boeken. Burgerparticipatie en informatievoorziening zijn daarom onontkoombaar", aldus Jan Willem van der Ham. "We willen de wethouder steunen, maar hij wijst ons aanbod af. Dat is raar."

Gehonoreerde voorstellen

Van de 36 moties en amendementen verdween het merendeel in de prullenbak. Een raadsbrede meerderheid was wel te porren voor:

• Een oproep aan de inwoners voor het ontwerpen van een gemeentevlag om de gezamenlijke identiteit te benadrukken (D66, Waard 18, Lokaal op 1, ChristenUnie en PvdA);

•  Stappenplan voor een betere bereikbaarheid van de kernen in het westelijk deel van de Krimpenerwaard (SGP);

• Opdracht aan wethouder Bert Bening om inwoners meer ruimte voor besluitvorming bij de energietransitie te bieden en ook bij andere gemeenten in Midden-Holland dit verzoek aan te dragen (SGP);

• Het nastreven van een structureel begrotingsevenwicht door met meer 'bezorgde gemeenten' de regering en Tweede Kamer te overtuigen van een voorspelbaar financieel beleid (ChristenUnie en VVD);

• Onderzoek naar de bereikbaarheid van bushaltes voor mensen met een fysieke beperking (D66, VVD, ChristenUnie en Dierbaar Krimpenerwaard);

• Collectieve arbeidsovereenkomst via bemiddeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor kwetsbare mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (PvdA, Dierbaar Krimpenerwaard en CDA).

Pieter van der Laan
 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }