Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Opknapbeurt 'verwaarloosd' stadhuis van Schoonhoven gewenst

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • Na de aanpak van de buitenzijde van het eeuwenoude stadhuis van Schoonhoven is nu het interieur aan de beurt. De gemeente Krimpenerwaard verzoekt de raad om een krediet van 175.000 euro beschikbaar te stellen om verdere 'verwaarlozing' tegen te gaan.


Volgens het college is het stadhuis toe aan historisch verantwoorde aanpassingen om het gebouw representatief en multifunctioneel te maken voor bijeenkomsten, cursussen, huwelijksvoltrekkingen en presentaties. 'Het interieur is gedateerd. Tijdens voorgaande restauraties is het monumentale karakter aangetast. Met respect voor dit historisch erfgoed kunnen enkele ruimten, zoals de voormalige raadszaal en de commissiekamer, geschikt worden gemaakt volgens de hedendaagse eisen', aldus het gemeentebestuur.

Uitstraling
In 2015 werden vlak na de herindeling de kantoorplekken en de balie verbouwd en is de buitenzijde zorgvuldig gerestaureerd. Dat was de eerste stap naar behoud en functionaliteit. "Het stadhuis is een monumentaal gebouw uit 1532. Het interieur heeft echter niet de uitstraling die past bij dit unieke pand. Deskundigen kwalificeren de binnenzijde als 'verwaarloosd'. Dat doet geen recht aan de status die het stadhuis verdient'.

In opdracht van de gemeente heeft M+R Archjitecten een plan van aanpak opgesteld en dit meerdere keren besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor de uitvoering van het ontwerp is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen. De nood is hoog volgens de gemeente, die snel aan de slag wil gaan. Daarom treden ambtenaren in overleg met de Historische Vereniging Schoonhoven en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarmee wil de gemeente de kans op een lange procedure of bijstelling van het plan minimaliseren.

De renovatie wordt bekostigd via de reserve Huisvesting en Herindeling. De gemeente Krimpenerwaard ontving in 2014 een budget van de overheid als vergoeding voor de kosten van de fusie van de vijf voormalige gemeenten. Van dat potje 'frictiekosten' is nog een bedrag over. Dat wil de gemeente nu inzetten voor de aanpassingen aan het stadhuis.

De raad neemt op 12 november een besluit over het krediet.

Jeroen Patijn, voorzitter van de Historische Vereniging Schoonhoven, heeft nog geen uitnodiging gehad van de gemeente. "We willen graag meepraten en meedenken over ons erfgoed. Zeker als de insteek is om reacties te minimaliseren. Dat kan je voorkomen door ons er eerder bij te betrekken."

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten