Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: stockfoto

‘Alleen bouwen in buitengebied als het niet anders kan’

  •   1035 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het wordt voor de gemeente Krimpenerwaard een hele toer om tot het jaar 2030 voldoende bouwplannen te ontwikkelen in en rond de kernen.

Milieuwetgeving, stikstofproblematiek, vergrijzing en andersoortige woningen op een overspannen markt vergen veel creativiteit. Daarnaast is het de vraag hoeveel de woningcorporaties kunnen investeren nu hogere bijdragen aan de overheid hun budgetten raken.

Woonvisie
Wethouder Leon de Wit gaf tijdens de behandeling van de uitwerking van de woonvisie in de commissie Ruimte & Financiën aan dat de plannen niet in beton zijn gegoten.

"De woningmarkt is voortdurend aan verandering onderhevig. Is het bouwen van 3.000 woningen in tien jaar tijd haalbaar? Laten we vooral kijken naar de potentie van de locaties. Aan de andere kant kan je verpauperde terreinen ook niet jaren braak laten liggen. Plannen moeten passen in de omgeving. We willen graag in de kleinere kernen de leefbaarheid en vitaliteit behouden."

Dringend beroep
De commissieleden toonden begrip voor de dilemma's, ook al deden ze een dringend beroep op De Wit om initiatief te nemen.

Volgens Cees van der Graaf (PvdA) is zijn opdracht niet eenvoudig. "In het verleden stonden huizen 'onder water' en nu zijn veel woningen onbetaalbaar. In de categorie tot 185.000 euro is vrijwel geen aanbod. Intussen is er sprake van gezinsverdunning en vergrijzing. Hier en daar zal een plan sneuvelen, maar er zal naarstig naar locaties moeten worden gezocht."

Cees Hoftijzer (Lokaal op 1) volgde zijn spoor. "Er wonen niet alleen miljonairs in de Krimpenerwaard. Als je ziet dat het aantal eenpersoonshuishoudens snel uitbreidt, kan het een heel karwei worden om voloende bouwgrond te vinden. Wij zijn daarom voorstander om leegstaande agrarische gebouwen een woonbestemming te geven."

Buitengebied
In de kernen – ook wel inbreien genoemd – is naar de mening van Pascal Zuijderwijk (VVD) beperkte invulling mogelijk. "We zullen specifiek per kern naar de woonbehoefte moeten kijken. Als er ook in het buitengebied moet worden gebouwd, moeten we niet aarzelen. De gemeente heeft dynamiek en dus jonge gezinnen nodig."

Wethouder Leon de Wit begreep die boodschap, maar zal het avontuur buiten de rode contouren pas aangaan als er geen alternatieven voorradig zijn. "Ik wil dit voorzichtig aanpakken. Voor je het weet denken inwoners dat we de hele Krimpenerwaard volbouwen. Dat ligt gevoelig."

IHC-terrein
Gevoelig ligt ook de ontwikkeling van de buitendijkse bebouwing van het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek.

Inspreker Chiel Marckmann verwierp het plan van ontwikkelaar Whoonapart, dat voorziet in de bouw van 180 tot 250 woningen in de hoogste prijsklassen. "Dat verontrust ons in hoge mate. De locatie is vooral bestemd voor kapitaalkrachtige kopers van buiten de gemeente. Wij kijken uit naar betaalbare woningen voor onze eigen inwoners."

De wethouder kon dat billijken. "Er is nog niets besloten. Het kunnen straks ook 80 of 100 woningen zijn. Wij vinden het belangrijk dat omwonenden betrokken worden in de discussie. Ik heb zelf reeds een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de 'Verontruste Dijkbewoners'. Er moet een acceptabele oplossing komen."

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }