Docenten Schoonhovens College ontwikkelen nieuw examenvak

  •   1120 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Het door enkele docenten van het Schoonhovens College ontwikkelde vak Academische Vaardigheden is door onderwijsminister Arie Slob erkend als officieel examenvak. 

Academische Vaardigheden is bestemd voor leerlingen van de vierde klas van het vwo, met het doel hen beter voor te bereiden op hun vervolgopleiding op de universiteit of hbo. 

Aansluiting
"Het is best uniek dat een nieuw vak officieel wordt erkend door het ministerie van OC&W, zeker omdat het hele examenprogramma door docenten van verschillende vakdisciplines is samengesteld", melden een trotse Liesbeth Dirks en Justin Peters namens het Schoonhovens College.

De (vijf) docenten van het Schoonhovens College wilden de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs beter en meer overkoepelend vormgeven. Dirks: "Het betreft dan vaardigheden die passen in een algemeen wetenschappelijk kader, maar ook het kritisch interpreteren en gebruiken van bronnen. Het omgaan met nepnieuws speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Hiervoor schreven de docenten een eigen methode en bijpassend examenprogramma. Dit tot goedkeuring van minister Slob, die voor de invoering tekende."

Uit navraag bleek dat veel middelbare scholen de behoefte aan een vak als Academische Vaardigheden hebben. "Veel universiteiten beginnen in hun eerste jaar zelfs met een cursus academische vaardigheden, omdat zij deze vaardigheden missen bij hun eerstejaars studenten. Wij hebben voor de aanvraag dan ook advies gevraagd aan verschillende onderwijsdeskundigen uit het land, die ook erg positief waren over het concept en de uitwerking", aldus Dirks en Peters.

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs laat via een persbericht weten: "Deze erkenning is een hele bijzondere prestatie. Het komt weinig voor dat een door een school ontwikkeld vak officieel wordt erkend als examenvak. Helemaal mooi dat het vak volledig ontwikkeld is door een groep individuele docenten."

Leerlingen van het Schoonhovens College kunnen Academische Vaardigheden met ingang van dit schooljaar volgen.
 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }