Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Stichting SWOS ervaart hoge werkdruk

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • 'De druk is groot'. Met die woorden omschrijft het bestuur van de stichting SWOS in het jaarverslag over 2018 de nieuwe rol in de samenleving.


'Meer inwoners klopten aan. Het aantal aanvragen om steun nam zienderogen toe, terwijl er intussen flink moest worden bezuinigd op de uitgaven voor medewerkers. Hierbij was het uitgangspunt om cliënten en vrijwilligers zoveel mogelijk te ontzien. Door de slechte financiële situatie was de continuïteit van de SWOS zelfs in gevaar. Met extra subsidie van de gemeente Krimpenerwaard en harde ingrepen hebben we het jaarlijks oplopende tekort kunnen beperken tot 14.500 euro.'

De uitgaven werden streng bewaakt. Het bestuur prijst daarom de inzet van de medewerkers en de 200 vrijwilligers: 'Voor de medewerkers betekende het dat het werk moest worden verricht binnen de beschikbare tijd. Overwerk was niet langer toegestaan en het bestaande stuwmeer aan verlof werd afgebouwd. Tegelijkertijd zagen we de werkdruk stijgen. Alleen al bij het welzijnspunt is het aantal hulpvragen en cliënten met ruim 30 procent toegenomen. Bovendien was er sprake van een toenemende complexiteit. Om de werkdruk in goede banen te leiden werd voor het eerst in de geschiedenis van de SWOS het welzijnsspreekuur tijdens de zomervakanties twee weken gesloten. Inmiddels is het spreekuur op vrijdagmorgen permanent dicht om de medewerkers gelegenheid te geven diverse kwesties te behandelen. Door het ontbreken van een coördinator en een administratieve kracht worden deze taken door anderen uitgevoerd waardoor de werkdruk toeneemt. Dat maakt de SWOS kwetsbaar', meent het bestuur onder aanvoering van voorzitter Carla Melieste.

Het zijn pittige tijden, vervolgt het bestuur: 'Met name de financiële perikelen baren zorgen. Doordat de stijgende loonkosten en huisvestingskosten meerdere jaren niet waren gecompenseerd door de gemeentelijke subsidie, raakte de financiële reserve uitgeput. We naderden het moment waarop wij als bestuur de beslissing moesten nemen om de deuren te sluiten. Na een beroep op de gemeenteraad is in overleg met de wethouder gelukkig de subsidie dusdanig verhoogd dat we verder kunnen gaan. Omdat bij de subsidietoekenning geen rekening is gehouden met de noodzakelijke uitbreiding van de personele formatie blijft de werkdruk bij de medewerksters en de bestuursleden echter onverminderd hoog.'

Pieter van der Laan

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier