Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: Schoonhoven Zilverstad

Zilvermuseum: meer bezoekers en inkomsten

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • Met meer bezoekers, financiële armslag en het aantrekken van een externe fondsenwerver lijkt het Zilvermuseum de goede weg te zijn ingeslagen.


Het bezoekersaantal tot en met oktober 2018 steeg in vergelijking met oktober 2017 met 20 procent. De opbrengsten van de winkel namen in diezelfde periode met 27 procent toe. Cijfers waarmee het Zilvermuseum de prestatieafspraken met de gemeente Krimpenerwaard wil nakomen.

Intussen heeft directeur Marcel Teheux een Plan van Aanpak geschreven, waarin de toekomstige doelstellingen nauwkeurig zijn omschreven. Volgens het gemeentebestuur valt uit het meerjarig beleidsplan op te maken dat het museum werkt aan het fundament voor een sterkere positie.

Voor verbetering van de zakelijke functies van het Zilvermuseum is een externe partij aangetrokken. Doel is de organisatie te versterken en de nadruk te leggen op marketing en fondsenwerving. Daarnaast is het museum overgegaan op een professioneel boekhoudsysteem, dat een bijdrage moet leveren aan een actueel overzicht van de financiën.

Het college stelt in een bericht aan de gemeenteraad dat dit proces nog in volle gang is en wordt gefinancierd met de extra beschikbare 60.000 euro voor 2018 en 2019.

Groepen
Het Zilvermuseum heeft tot en met oktober 2018 ruim 17.000 bezoekers ontvangen. Daaronder relatief veel groepen. Bezoekers met een museumjaarkaart vormen met zo'n 60 procent de trouwste bezoekers. Het aantal kinderen is bijna vijf keer zo hoog als vorig jaar. Sinds 2018 hoeft er voor de jongste bezoekers geen entreegeld meer te worden betaald.

Vanwege noodzakelijke bezuinigingen heeft directeur Teheux het schoonmaakcontract opgezegd en gebeuren publicaties voor diverse tentoonstellingen voortaan in eigen beheer en niet meer via een ontwerpbureau.

Gebruikmakend van de gemeentelijke overbruggingssubsidie van 90.000 euro stevent het museum af op een sluitende exploitatie aan het einde van het jaar. Het Zilvermuseum onderzoekt de mogelijkheden van een leslokaal voor de Zilvervakschool. Daarnaast dient de kennisoverdracht en 'beleving' te worden bevorderd door activiteiten in vier zilverwerkplaatsen tijdens de openingsuren.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten