Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Wethouder Peter Verheij.
• Wethouder Peter Verheij.

College Alblasserdam betreurt gekwetste gevoelens na tweet over Nashville-verklaring

  •   240 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin een toelichting wordt gegeven op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van een twitterbericht van wethouder Peter Verheij over de Nashville-verklaring.

In de brief benadrukt het college het fundament van de grondwet. Het college ziet daarin dat het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 onlosmakelijk verbonden is met onder andere de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof en vrijheid van vereniging.

Het college hecht er aan om het maatschappelijk gesprek op een goede manier te voeren en zoekt liever naar wat ons binnen de (lokale) samenleving bindt, dan naar wat ons scheidt. Het college vindt het onacceptabel dat inwoners zich niet veilig voelen in Alblasserdam.

Discriminatie
Naar aanleiding van het twitterbericht van Verheij heeft een Alblasserdams gezin ruim anderhalve week geleden aangifte van discriminatie gedaan bij de politie, omdat de homoseksuele zoon zich niet veilig voelt. Wethouder Verheij betreurt het dat betrokkene en zijn familie zich gekwetst voelen door zijn tweet. Het voltallige college is geraakt door het gevoel dat betrokkene zich niet meer veilig voelt in Alblasserdam. Dit is ontoelaatbaar. De wethouder is hierover vorige week in gesprek gegaan met hem en zijn familie. Dat is onderdeel van de klachtenprocedure in Alblasserdam.

De gemeente benadrukt dat de uitnodiging van de wethouder om in gesprek te gaan, geldt voor iedereen die daartoe behoefte voelt of die zich gekwetst voelt door zijn twitterbericht. Verheij benadrukt dat hij iedereen als gelijke ziet, zoals artikel 1 van de Grondwet ook stelt.

Persoonlijke opvatting
Wethouder Verheij heeft met zijn twitterbericht proberen te onderstrepen dat hij het waardeert dat kerkelijk leiders het kerkelijk standpunt inbrengen in het maatschappelijk debat. De citaten kunnen gezien worden als een persoonlijke opvatting van de wethouder. Dat laat onverlet dat de wethouder niemand heeft willen kwetsen, de Grondwet hoogt acht en ieder mens op gelijke manier wenst te bejegenen.

Het college wil graag kennisnemen van signalen van mensen die zich niet veilig voelen om wie ze zijn. Burgemeester Paans en de wethouders Verheij, Zandvliet en Kraijo roepen alle Alblasserdammers op verdraagzaam en respectvol met elkaar om te gaan en elkaar als gelijken te zien en te behandelen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }