• Het nieuwe college van Alblasserdam, met v.l.n.r. Freek de Gier, Ramon Pardo, Marleen de Deugd en Marten Japenga.
• Het nieuwe college van Alblasserdam, met v.l.n.r. Freek de Gier, Ramon Pardo, Marleen de Deugd en Marten Japenga. (Foto: Aangeleverd)

Het volledige nieuwe college van Alblasserdam is bekend

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het college van Alblasserdam is maandagmiddag 16 mei bekend gemaakt. Ramon Pardo en Marten Japenga zijn de wethouders die respectievelijk voor de D66 en de ChristenUnie in het college stappen. Margreet de Deugd (CDA) en Freek De Gier (VVD) waren al eerder door de fracties bekend gemaakt. Het nieuwe college zal donderdag 2 juni geïnstalleerd worden en aan de slag gaan.

Marten Japenga, in de afgelopen periode wethouder in Ridderkerk met de portefeuilles milieu, duurzaamheid, participatie, welzijn en leefbaarheid, is de enige echte nieuweling in het nieuwe bestuur. “Ik vind het heel fijn dat ik het mooie ambt van wethouder mag voortzetten en mij mag inzetten voor de inwoners van Alblasserdam,” aldus Japenga.

De andere drie wethouders zijn al langere tijd aan Alblasserdam verbonden als raadslid of voormalig raadslid.

Hoofdlijnenakkoord
Onder leiding van formateur Houtman, werken de coalitiepartners aan het coalitieakkoord. “Het wordt echt een hoofdlijnenakkoord van maximaal zes kantje s, dat vooral de richting voor de komende vier jaar weergeeft. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan zo snel en laten zich niet vier jaar lang vooruit plannen. We willen vooral wendbaar en flexibel zijn, echter zonder de focus op de lange termijn koers te verliezen,” legt Freek de Gier uit.

Financiële koers
Die lange termijn koers gaat in ieder geval in op het gekozen accent van de omgevingsvisie fit en groen in de polder. Maar ook aan thema’s als de woonbehoefte, bereikbaarheid van ons dorp en de financiële ontwikkelingen.

“De komende jaren gaat de geldstroom vanuit het rijk naar gemeenten er anders uit zien. Maar hoe is nog niet bekend. Deze onzekerheid is echter een gegeven en moet ons niet verlammen. Maar vraagt wel om een duidelijke financiële koers,” aldus Pardo.

Input samenleving
Na de installatie op 2 juni gaat het nieuwe college direct aan de slag met het collegeprogramma dat een concrete uitwerking van het hoofdlijnenakkoord is. “Er ligt voor ons een grote opgave om de overheid en inwoners weer nader tot elkaar te brengen. Het uitwerken van het akkoord in een concreet collegeprogramma doen we dan vooral ook met input vanuit de samenleving,” besluit De Deugd.

De portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders is nog niet bekend.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5