• Een artist impression van hoe het pand eruit zou kunnen gaan zien.
• Een artist impression van hoe het pand eruit zou kunnen gaan zien. (Foto: Aangeleverd)

Goede opkomst bij inloopavond woningbouwplan Veerpromenade in Papendrecht

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar voorheen het Van der Kevie pand stond, wil de gemeente een beeldbepalend gebouw laten ontwikkelen met ongeveer 30 appartementen van en een commerciële plint. Speciaal voor omwonenden werd afgelopen dinsdag een inloop georganiseerd.


De avond startte om 18.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en werd goed bezocht. Er werd uitleg gegeven over de plannen en hoe de verdere procedure er uit ziet.

Emotie
Bij enkele omwonenden was de emotie hoog. Zij gaven aan dat zij bang zijn voor waardevermindering, voor windoverlast en minder zon op hun balkon. Ook was er emotie over het uitzicht wat zou veranderen. De gemeente Papendrecht gaf tijdens de avond aan deze emotie te begrijpen. Er wordt geprobeerd om er ook iets mee te doen. “Alleen hebben wij ook rekening te houden aan andere belangen”, aldus de gemeente.

Omdat er momenteel veel vraag is naar woningen wordt er in Papendrecht hard gewerkt om aan deze vraag te voldoen. Op het Marktplein in het centrum van Papendrecht is er op de locatie van het oude Van der Kevie pand volgens het bestemmingsplan nog woningbouw mogelijk. Maar om op deze lege plek een haalbare ontwikkeling mogelijk te maken, passend bij de omgeving, is er een wijziging nodig van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan gaat immers uit van een hoogte van 9 meter in plaats van de gewenste 30 meter die nodig zijn om het plan te kunnen realiseren.

Terugkoppeling
De gemeente wil graag op een open en zorgvuldige manier een beslissing nemen voor deze beeldbepalende locatie. De input van de informatieavond wordt daarom geïnventariseerd en aan de gemeenteraad teruggekoppeld. Naar verwachting worden in oktober de verder uitgewerkte plannen besproken.

Mogelijk neemt de raad dan in november een besluit over in welke vorm de lege ruimte ingevuld mag worden en of een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden. Een nieuw bestemmingsplan zal dan naar verwachting rond de zomer van 2022 ter inzage worden gelegd. Direct omwonenden worden hiervan uiteraard op de hoogte gesteld, zodat zij hun zienswijzen hierop kunnen indienen.

Over het plan is nu ook al meer informatie te vinden op de website www.papendrecht.nl (bij de rubriek ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’ en dan ‘Nieuwbouwplannen’ onder de projectnaam ‘Veerpromenade’).

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5