Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: 123rf.com

Update: Papendrecht krijgt (voorlopig) geen groot reclamebord langs N3

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • Het Papendrechtse college van burgemeester en wethouders overweegt om op een strook grond langs de N3 een groot reclamebord te plaatsen. Een motie van GroenLinks kreeg bijval, waardoor het plan voorlopig niet doorgaat.


GroenLinks nam contact op met omwonenden en diende naar aanleiding daarvan een motie in. De motie zorgt er voor dat het plan voorlopig van tafel gaat. De gemeente zal eerst onderzoek doen en in gesprek gaan met omwonenden. De bestrijding van de eikenprocessierups komt namelijk in gevaar. Daarnaast staat ook de gezondheid van omwonenden op het spel.

Geen meerderheid
Het college kan later alsnog een plan voorleggen aan de raad, maar er lijkt geen meerderheid voor zo’n mast. De motie van GroenLinks is unaniem aangenomen door de raad.

Grond verworven
Het college zou de mast willen plaatsen op een strook grond die de gemeente onlangs heeft verworven, aan de oostzijde van de N3 ter hoogte van het Oostpolderpark. Het is de plek waar de fietspaden splitsen. Direct ten zuiden van die splitsing moet het bord komen.

Inkomsten nodig
Het zou geen formaat worden als bij de A15 bij de Noordtunnel. Die is 100 vierkante meter groot. Het college denkt eerder aan een bord van tussen de 40 en de 60 vierkante meter. Als daar advertenties op geplaatst worden, levert dat de gemeente Papendrecht tussen de 20.000 en 45.000 euro op jaarbasis op. De inkomsten heeft de gemeente Papendrecht hard nodig, omdat er de komende jaren tekorten dreigen op de gemeentelijke begroting.

Mezen- en vleermuiskasten
Donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering keurde de raad het plan dus af. In de motie wijst GroenLinks erop dat de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups in het Oostpolderpark door middel van het door inwoners plaatsen van 100 mezenkasten en 20 vleermuiskasten in gevaar zou komen door het plaatsen van de mast. Onnatuurlijke verlichting aan de rand van het Oostpolderpark zou het natuurlijke gedrag van vogels en met name leermuizen verstoren.

Lichthinder
Een ander bezwaar is dat de mast dicht bij bebouwing komt te staan en bewoners van de huizen lichthinder zullen ervaren van de reclamemast. De raad heeft het college nu opgedragen eerst onderzoek te doen naar de milieueffecten en overlast voor omwonenden en in gesprek te gaan met omwonenden. De uitkomsten van het onderzoek en het gesprek zullen straks mede de basis vormen voor een voorstel aan de raad.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier