Logo hetkontakt.nl/klaroen
<p>&bull; Werkzaamheden tijdens de laatste fase van de dijkversterking.</p>

• Werkzaamheden tijdens de laatste fase van de dijkversterking.

(Foto: Cees van der Wal)
update

Rapport hekelt keuzes waterschap bij versterking Lekdijk

  •   keer gelezen

REGIO • Het Waterschap Rivierenland laat onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares uitzoeken wat er mis is gegaan tijdens de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovense veer. Aanleiding is een zeer kritisch rapport van prof. dr. ir. Stefan van Baars.


Van Baars constateert dat er bij de werkzaamheden veel mis is gegaan. ‘Zo zijn er op meerdere plaatsen grondverschuivingen geweest, zoals tussen Lekdijk 58 – 60’, schrijft hij in zijn rapport. ‘Grond is gaan schuiven en grond is verzakt, hierdoor hebben vele huizen scheuren opgelopen en zijn kelders aan het instorten en moeten deze gestut worden (Lekdijk 52). Hier komt ook funderingszand de kelder binnen gestroomd door het hogere grondwater, wat ontstaan is door de lekkage langs de boorpaalwanden en misschien ook de barettenwanden.’

Risico’s
Volgens Van Baars had het waterschap een gedegen risicoanalyse moeten opstellen, ‘omdat het hier om een groot project handelt met grote risico’s’. In die analyse hadden volgens de expert alle ontwerpaspecten met risico’s beschouwd moeten worden, zowel bij de berekeningen van het ontwerp, als bij de meetcampagne tijdens en na de bouw.

Serieus
Dijkgraaf Co Verdaas vertelde maandagavond tijdens een commissievergadering dat het waterschap de kritiek uiterst serieus neemt. “Als een deskundige buitenstaander met zo’n kritisch rapport komt kun je maar een ding doen: ontvankelijk reageren”, aldus Verdaas.

Onafhankelijke check
De resultaten van een ‘onafhankelijke check op de inhoud op het rapport’ verwacht Verdaas medio juni. De dijkgraaf benadrukte: “Er is geen aanwijzing voor een acuut veiligheidsprobleem omdat het laag water is en de komende maanden geen hoog water wordt verwacht.”

Hoor en wederhoor
Verdaas belde maandagavond met burgemeester Theo Segers van Molenlanden. Over dat gesprek zei hij: “We willen goed bekijken welke signalen bij wie terecht zijn gekomen. De neiging is groot te anticiperen op wat dit allemaal gaat betekenen. We willen iedereen recht doen, dat betekent: hoor en wederhoor, naar buiten en naar binnen. We zijn inmiddels opgeschaald. Niet omdat er een acute crisis is, wel om te zorgen dat er regie is. De opdracht aan Deltares kost geld, dan hebben we ruimte om snel te handelen.”

Andere uitvoeringsmethodes
Raadslid Bas de Groot van Molenlanden, ook lid van het algemeen bestuur van het waterschap, plaatst vragen bij de keuzes van de aannemer die de dijkversterking uitvoerde. Hij vroeg de dijkgraaf na te gaan of er soms andere uitvoeringsmethodes zijn gekozen dan in het plan was aangegeven. “Het project is aanbesteed. Een aannemer mag komen met een gelijkwaardige constructie als dat beter uitkomt. Die biedt hij ter beoordeling aan en zal goedgekeurd zijn door het waterschap. Maar het brengt wel risico’s met zich mee, want het is niet het uitgangspunt geweest bij het ontwerp. Daar moet Deltares maar iets over zeggen.”

Schade
De Groot vraagt aandacht voor schade aan woningen. “Het kan niet zo zijn dat bewoners de dupe zijn van schade die is ontstaan door de dijkversterking. Ik heb begrepen dat er procedures lopen. Ik wil weten hoe dat traject loopt.”

Auteur
De auteur van het kritische rapport studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en specialiseerde zich in zowel grondmechanica als waterbouw. Van Baars is cum laude gepromoveerd in de grondmechanica. Hij werkte onder andere als hoogleraar funderingstechniek en grondmechanica aan de Universiteit van Luxemburg. Hij zag het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zich in de zaak te verdiepen.

Combinatie DijkVerbetering
De dijkversterking is uitgevoerd door Combinatie DijkVerbetering Molenwaard (CDVM) in opdracht van Waterschap Rivierenland. Mourik Groot-Ammers maakt daar deel van uit. De belangrijkste ontwerpers in deze combinatie waren ABT en Witteveen+Bos. De betrokken partijen die de oorzaak bestuderen van de schade en de overlast, zijn Adcim B.V. en Fugro NL Land B.V. Leidschendam.

De toenmalige projectdirecteur Kees Scheer van Mourik verwijst voor een reactie naar het waterschap. Het waterschap was vanmiddag nog niet bereikbaar.

Raadsvergadering
In de raadsvergadering van Molenlanden werden dinsdagavond door CDA en CU vragen gesteld over het rapport. Volgens wethouder Teus Jacob Slob heeft burgemeester Theo Segers hierover inmiddels contact gehad met de dijkgraaf.

“Het waterschap onderzoekt de betekenis van het rapport en zal medio juni met een onderbouwde reactie komen”, aldus Slob.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier