Logo hetkontakt.nl/klaroen
<p>&bull; Wethouder Lizanne Lanser en burgemeester Theo Segers hijsen de regenboogvlag, oktober 2020.</p>

• Wethouder Lizanne Lanser en burgemeester Theo Segers hijsen de regenboogvlag, oktober 2020.

(Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Meer aandacht voor lhbti’ers blijkt heikel punt in Molenlanden

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De SGP van Molenlanden heeft grote moeite met het collegevoorstel om 38.000 euro uit te trekken voor bevordering van een ‘meer inclusieve samenleving voor lhbti’ers’. De partij vindt het plan onvoldoend onderbouwd.


Het gevraagde budget wil het college gebruiken om in gesprek te gaan met kerken, scholen, sportverenigingen en mensen in de zorg. En om hen te ondersteunen in initiatieven die bijdragen aan meer inclusiviteit voor lhbti’ers. Tijdens de commissievergadering van donderdag 18 maart trok de raad ruim twee uur uit voor een debat over het onderwerp.

Motie ‘respect’
Met het voorstel geeft het college gehoor aan de motie ‘Respect in Molenlanden’ die de raad op 30 juni 2020 heeft aangenomen. Daarin werd het college gevraagd om voor Coming Out-dag op 11 oktober en voor de Week van het Respect in november de thema’s begrip, respect en hulp uit te werken tot concrete activiteiten.

Veiligheid lhbti’ers
Uit gesprekken die onder andere wethouder Lizanne Lanser het afgelopen jaar voerde, concludeert het college dat seksuele diversiteit en genderdiversiteit niet makkelijk besproken worden in Molenlanden. Ook constateerde het college dat mensen met hulpvragen over lhbti niet goed weten waar zij terecht kunnen en is er volgens het college niet overal in de gemeente veiligheid voor lhbti’ers.

De feiten
Corné Egas (SGP) vond het allemaal te subjectief. “Waar contact gezocht wordt met inwoners, bijvoorbeeld via de vragenlijst van TIP Molenlanden, wordt hun visie genegeerd. Want daar bleek dat slechts een derde blij was met hijsen van de regenboogvlag. Het is een vrij emotionele evaluatie. Ik hou meer van een nuchtere, zakelijke evaluatie, de feiten. Prima dat mensen gevoelens tonen, maar laten we blijven bij de feiten. In het stuk lopen feiten en meningen voortdurend door elkaar heen. Het gebrek aan cijfers en data maken toetsen voor de SGP heel lastig. Wat zijn de echte feiten?”

Tere gespreksverslagen
Egas zou de gespreksverslagen willen inzien, maar in verband met de privacy staat de wethouder dat niet toe. “Ik zou een Wob-verzoek (voor openbaar making van overheidsinformatie, red.) kunnen indienen”, aldus Egas. Jan Arie Koorevaar (CDA) reageerde kritisch: “U zou de tere gespreksverslagen willen inzien, maar laten we eerst de beantwoording van de wethouder afwachten. Ik vind het nogal wat dat u zo’n soort gespreksverslag wilt inzien, dat vind ik een beetje te ver gaan.”

Deugdelijke basis
Dat vond Egas dan weer onterecht. “Op basis van deze gesprekken komt het college met een voorstel, dan wil ik kijken of dat een deugdelijke basis is. Ik wil ook interpreteren, dat is ook mijn taak als raadslid. Ik wil het ergens op baseren. Nu wordt er tot actie overgegaan zonder kaders. Dan kunnen we achteraf niet toetsen. Hoe kunnen we bij het beschikbaar stellen van geld serieus onze rol vervullen?”

Celibataire levenswijze
De SGP mist aandacht voor ‘de anders geaarde medemens die zich naar Gods woord wenst te voegen en kiest voor een celibataire levenswijze’ en vindt dat er teveel naar landelijke cijfers wordt gekeken. “Ik ken de gemeenschappen”, aldus Egas. “Dat gevoel van onveiligheid zal voorkomen, maar het is niet zo dat de gemeenschappen hard, koud en kil zijn. Ik ken geen mensen die worden uitgesloten, gediscrimineerd of uitgescholden. Ik ben bang voor stigmatisering van zwaardere kerkelijke gemeenten.”

Schaamtecultuur
Jan Arie Koorevaar (CDA): “De schaamtecultuur is ook hier, dat moeten we bespreekbaar maken.” Egas: “Het is niet zo dat de SGP het er niet over wil hebben. Maar het blijven wat mij betreft incidenten. Wij zijn het niet gewoon om over seksualiteit te spreken binnen de Alblasserwaard, het is breder dan alleen lhbti. Dat vind ik ook terecht, het is een teer onderwerp dat thuishoort in de intimiteit van gezin en huiskamer.”

Scheldwoord
Philomeen Breddels (VVD) wilde weten of Egas ook zelf met lhbti’ers heeft gesproken en zich kan voorstellen dat het voor hen anders voelt. Egas: “Ik ken verschillende jongens op het dorp waar ik woon die homoseksueel zijn, waar ik geen enkel probleem mee heb, die ik normaal aanspreek. Ik heb niet specifiek gevraagd: voel je je onveilig. Maar dat zou je dan ook wel gemerkt hebben. Ik hoor op school ook wel jongens die het scheldwoord homo gebruiken, maar dat is dan niet gericht tegen iemand die homoseksueel is. Het is een scheldwoord dat niet gebruikt mag worden en kwalijk is.”

Op de oproep van Doe Mee, bij monde van Wilma de Moel, om met lhbti’ers het gesprek aan te gaan, ging Egas niet in.

Afwijkende mening
De ChristenUnie wil het breder trekken en vraagt aandacht voor álle mensen die discriminatie ervaren. Harry Stam: “Ik sluit niet uit dat het college tot de conclusie komt dat het verstandig is om meer doelgroepen bij het thema inclusiviteit te onderkennen. Wat precies een meer inclusieve samenleving is blijft onduidelijk. Maar wat betekent het voor lhbti’ers die helemaal niet zitten te wachten op exclusieve aandacht en voor Molenlanders die moeite hebben met dit thema? Mogen zij een afwijkende mening hebben én respect voor lhbti’ers?”

Stam vroeg ook aandacht voor kerken en scholen die al met het onderwerp bezig zijn. “Als zij daarbij hulp nodig hebben, denken ze eerder aan hulpinstanties dan aan de gemeente. En als het niet in alle kerken met dezelfde energie gebeurt, moet de gemeente zich daarin mengen?”

Eerst visie
De CU wil de problemen die lhbti’er kunnen ervaren niet bagatelliseren. “Maar als we als wettelijke gemeente het gesprek voeren, moet het met duidelijke richtlijnen. Stel eerst een duidelijke visie op over wat inclusiviteit betekent.”

‘Indrukwekkende gesprekken’
Anders dan Egas had Breddels geen twijfels over de interpretatie van de gesprekken door de wethouder. Breddels had ter voorbereiding op het debat ‘indrukwekkende gesprekken gevoerd’ met lhbti’ers. “Ze bevestigden wat er in de stukken staat. Het werd duidelijk dat deze mensen zich dagelijks aanpassen omdat ze accepteren dat ze in een gemeente wonen waar dit gevoelig ligt. Ze hebben begrip en respect voor mensen die het vanwege hun geloof moeilijk vinden om erover te praten en ermee om te gaan. Ze passen zich aan om niet uitgesloten te worden door de gemeenschap.”

Uit de kast komen
De VVD zou graag zien dat identificatiefiguren voor lhbti’ers een rol krijgen. “Uit de kast komen is voor veel mensen in onze gemeente erg moeilijk en duurt vele jaren”, aldus Breddels. “Ik heb gehoord dat het zou helpen als er voorbeelden bekend zijn van mensen in hun eigen omgeving. We vragen de wethouder of ze van plan is hier iets mee te doen.”

Progressief Molenlanden vindt net als de ChristenUnie dat de doelgroep breder moet zijn. Bart Toonen: “Het gaat ook over etniciteit, kleur, man-vrouwverhoudingen.” Lanser: “Er zijn ook andere groepen die aandacht nodig hebben. Daar heb ik nog geen plan voor, maar dat neem ik wel mee.” 

In gesprek
Wethouder Lanser vertelde dat een van de lhbti’ers die ze heeft gesproken meeluisterde tijdens de vergadering. “Net kreeg ik van een van hen de reactie: ‘Ik wil heel graag in gesprek met raadsleden die dat zouden willen.’ Er zijn lhbti’ers die zich wel gezien voelen, gelukkig wel. Het gaat nu vooral om de mensen die dat niet zo voelen. Die zijn er en die heb ik gesproken.”

‘Niets wantrouwends’
Tegen Egas zei Lanser dat het haar pijn deed dat hij de gespreksverslagen wil zien. Egas nuanceerde: “Ik zei dat omdat er staat dat u een interpretatie gemaakt hebt, niet omdat ik u niet vertrouw. Ik wil zelf graag kunnen interpreteren. Er zit een vertaalslagje tussen. U moet het zuiver methodologisch zien. Er is niets persoonlijks of wantrouwends in.”

Niet wetenschappelijk
De wethouder benadrukte dat ze geen groepen wil overtuigen. “We willen benoemen, in gesprek gaan en initiatieven ondersteunen.” Tegen Egas: “De gesprekken zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, er is een beeld ontstaan. Het vraagt nog meer tijd en aandacht om er meer zicht op te krijgen. We denken dat het nuttig zou zijn om ermee verder te gaan.”

Scholen en kerken
Lanser toonde zich verbaasd over het verzoek om een definitie van een inclusieve samenleving. “Als we het hebben over mensen met een handicap wordt daar niet naar gevraagd. Nu is het ineens een issue.” Ze verzekerde de raadsleden dat de gemeente geen regierol op zich wil nemen. “Natuurlijk zijn scholen en kerken zelf in staat om de dialoog te voren. Als ze zeggen: wij kunnen dat zelf of gaan de dialoog niet aan, dan is dat altijd aan hen. Maar we kijken: hoe kunnen we het samen oplossen voor een groep die het als een probleem ervaart?”

Twitterbericht
Ook Koorevaar had tijdens de vergadering via social media contact met de doelgroep. “Ik krijg net een Twitterbericht van iemand uit Molenlanden die aangeeft dat twijfel bij raadsleden ‘de indruk zou kunnen achterlaten bij mensen die er wel mee worstelen, dat het zou kunnen meevallen’. Voelt u aan dat het verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden meneer Egas?”

Egas: “Het wordt nu de verkeerde kant opgetrokken. Als de feiten zo zijn, dan zijn ze zo. Maar ik kan het uit de informatie niet opmaken.”

Besluit
Tijdens de raadsvergadering op 30 maart neemt de raad een besluit over het collegevoorstel. CU en SGP overwegen met een motie te komen.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier