Logo hetkontakt.nl/klaroen
<p>Wethouder Corine Verver.</p>

Wethouder Corine Verver.

(Foto: Richard van Hoek)

Zorgen en somberheid over kwetsbare mensen in Papendrecht

  •   keer gelezen

PAPENDRECHT • Wethouder Corine Verver van de gemeente Papendrecht uit haar zorgen over de gevolgen van de verscherpte coronamaatregelen voor kwetsbare mensen in Papendrecht.


Ze gaf een opsomming van de signalen vanuit de samenleving die zij als wethouder van onder meer Wmo en volwassenenzorg krijgt. Ze noemde onder meer een hoog ziekteverzuim in de thuissector dat haar zorgen baart. “De Wmo maatwerkvoorziening staat onder druk”, deelde ze me. “Aanbieders geven aan dat het lastig is om de personele bezetting rond te krijgen, met name in de huishoudelijke zorg.”

Financiële problemen
“Daarnaast zijn we ook waakzaam voor financiële problemen waarmee mensen kunnen te maken kunnen krijgen in de ze periode”, vervolgde ze. De verwachting dat er al veel aanvragen gedaan zouden zijn bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SCD) of bij het corona noodfonds, blijft echter vooralsnog uit.

Wethouder Verver: “Maar we verwachten dat deze mensen vanzelf komen bovendrijven. Daarom zijn we in overleg met SCD en Sterk Papendrecht hoe we hen kunnen bereiken om te grotere schuldproblemen te voorkomen.”

Eenzaamheid
Ook noemde de wethouder eenzaamheid als aandachtspunt voor de gemeente. “De verscherpte maatregelen leiden tot minder sociale contacten en meer isolement. Vooral voor kwetsbare mensen die alleen wonen is het een gemis dat er minder activiteiten doorgaan of in beperkte mate plaatsvinden.”

De gemeente gaat in overleg met maatschappelijk partners over signalen die zij ontvangen. Wethouder Verver: “Ik ben daarin best somber gestemd. Daarbij helpt het niet dat we in overleg met Sterk Papendrecht de planing van fysieke activiteiten van de mantelzorgweek en activiteiten voor vrijwilligers aan het einde van het jaar hebben stopgezet. We beraden ons op digitale ontmoetingen en andere vormen van waardering en aandacht.”

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5