Logo hetkontakt.nl/klaroen

Voltallige bestuur Stichting Welzijn Alblasserdam stapt op

  •   86 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Het bestuur van Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft per direct al haar taken neergelegd.

De reden hiervoor is een verschil van inzicht tussen het bestuur en het college van B&W over de doorontwikkeling naar een nieuw bestuursmodel, die SWA voor de komende jaren toekomstbestendig moet maken.

Toekomstbestendig
Het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd tussen het SWA-bestuur en de gemeente over de koers om de SWA toekomstbestendig te maken. Daarbij heeft de gemeente een bestuursmodel voor ogen, waarbij SWA nog slagvaardiger kan inspelen op vraagstukken van nu en de toekomst. Ondanks de intensieve gesprekken heeft dit niet geleid tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Het college betreurt dat.

Continuïteit
Het college vindt het belangrijk dat het werk van de SWA doorgaat en dat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Er liggen daarbij veel uitdagingen als armoede- en eenzaamheidsbestrijding, beschermd thuis (begeleiding), advisering en ontmoeting.

Ook bij het creëren van een Zorg- en Ondersteuningsloket in de oude bibliotheek vraagt dit nog meer flexibiliteit en slagkracht van onze partners. Om die reden, wordt op korte termijn een interim-bestuur aangesteld. Dat bestuur zal deze doorontwikkeling in hoog tempo oppakken. Ondertussen dragen directie en medewerkers er zorg voor dat de werkzaamheden ten dienste van het welzijn van Alblasserdammers onverminderd doorgaan.

De afgelopen jaren hebben de bestuursleden van het vertrekkende SWA-bestuur zich op vrijwillige basis enorm ingezet voor het welzijn in ons dorp. De SWA heeft in de afgelopen jaren een positieve inhoudelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het college is hen daar, onverminderd het niet overbrugbare verschil van inzicht, zeer erkentelijk voor en spreekt haar waardering uit voor alles wat deze bestuursleden voor het welzijn van de Alblasserdammers hebben betekend.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }