Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Marko Stout.
• Marko Stout. (Foto: Bert Bons)

Fractievoorzitter D66 Marko Stout verlaat Alblasserdamse politiek

  •   63 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Fractievoorzitter Marko Stout van D66 kondigt zijn afscheid aan vanuit de Alblasserdamse politiek. Hij begint over enkele maanden aan een nieuwe baan die niet verenigbaar is met de raad in Alblasserdam.

“Met een dubbel gevoel vanwege een toch wel hele mooie periode in de Alblasserdamse politiek”, zo neemt Marko Stout afscheid van de raad. 

“De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en ambitie de functie van raadslid en als fractievoorzitter vervuld. Het was een leuke en leerzame periode. Niet alleen het vertegenwoordigen van de samenleving maar juist ook het samenwerken met een gemêleerd gezelschap als collega’s in de raad,

het college van B&W, de Griffie, ambtenaren en, niet in de laatste plaats, de fractie van D66 heb ik als zeer boeiend en waardevol ervaren. Juist omdat alle ambities van iedereen soms heel divers waren maar soms ook heel gelijkluidend. Zo waren er momenten dat we lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ik noem maar even de zondagsrust, de LHBTI discussie en het gemeentehuis. Maar er waren ook momenten dat we gezamenlijk op konden trekken. Zo hebben we gezamenlijk gestreden voor schone lucht, voor een fietslus en voor sociale woningbouw op de Wipmolenlocatie.”

“Ik had graag mijn raadslidmaatschap nog langer willen vervullen, want de fietslus is er nog niet en ook de sociale woningbouw op de Wipmolenlocatie is nog geen feit.”

Per 1 Augustus betrekt hij echter een dienstverband wat met dit raadslidmaatschap niet valt te combineren en vanwege dit dienstverband is hij genoodzaakt om de functie als raadslid en fractievoorzitter neer te leggen. Op het moment van afscheid wil Marko Stout gebruiken om mijn waardering uit te spreken voor de positieve samenwerking met de collega’s in de raad, met het college van B&W, de griffie en voor de ambtelijke ondersteuning. “Ook het constructieve overleg en de samenwerking met de fractie van D66 heb ik zeer gewaardeerd”, aldus Stout.

Ook wil hij dit moment nog even gebruiken om een politiek statement te maken. “Samen kom je verder en raadsleden zijn het vaker eens dan je in eerste instantie zou denken. Overleg, niet alleen in de raadsvergadering maar ook daarbuiten, kan constructief zijn. Ik wil u oproepen om meer dan voorheen niet te kijken naar de verschillen maar naar datgene wat ons bindt. En datgene wat ons bindt is Alblasserdam. Een gemeente waar het voor iedereen fijn moet zijn om te wonen, werken en recreëren. Niet alleen maar door de weeks maar ook op zondag. Niet alleen voor mensen met een hoop geld maar ook voor mensen met een kleine, of helemaal geen, beurs. En ook niet alleen voor mensen die heteroseksueel zijn maar ook voor mensen die dat niet zijn.”

De reden dat zijn nieuwe dienstverband en zijn raadslidmaatschap niet te combineren zijn, komt door het feit dat hij de functie aanvaard heeft als teamleider Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Alblasserdam.

“Als raadslid zocht ik graag de diepgang in verschillende projecten, Iets wat eigenlijk moeilijk met het raadslidmaatschap valt te combineren omdat je hoofdzakelijk een controlerende functie hebt. Als teamleider kan ik mij wel in deze projecten verdiepen en kan ik ook constructie(f)(ver) mijn steentje bij gaan dragen aan onze mooie gemeente.”

“Dus; Ja. Ik vertrek als raadslid maar blijf me inzetten voor u allen. Gelukkig wordt mijn plek binnen de raad ingevuld door Jacco Schook. Een jonge ‘echte’ Alblasserdammer die zich mogelijk met nog meer passie zal gaan inzetten. Het fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Ramon Pardo. Vertrouwd met de raad en erg gedreven. Bij beide heb ik het vertrouwen dat zij zich voor de volle 100% in zullen zetten.”

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }